De jaarlijkse periode om uw attestatie de vita in te leveren, is bijna verlopen. Elke gepensioneerde, die een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezit, hoort elk jaar tussen 1 januari en 31 maart een bewijs van in leven in te dienen bij het Pensioenfonds Suriname. De indiening van dit document garandeert de maandelijkse overmaking van de persoon voor dat lopend jaar.

Personen die dit nalaten, riskeren stopzetting van de pensioenstortingen. Het Pensioenfonds Suriname doet op alle belanghebbenden een dringend beroep aan deze verplichting te voldoen om ongerief te voorkomen.

Tip: De kosten die moeten worden betaald om een attestatie de vita te verkrijgen, worden in sommige landen kwijtgescholden als kan worden aangetoond dat het document jaarlijks moet worden ingediend bij het Pensioenfonds Suriname. Vraag bij ons naar een dergelijke verklaring als dit van toepassing is op u.