• Uw betrouwbare overheidspensioenpartner

  • Kantoor Pensioenfonds Suriname

Gepensioneerden

Ambtenaren

Overige Deelnemers

Updates

Attestatie de vita indienen

De jaarlijkse periode om uw attestatie de vita in te leveren, is bijna verlopen. Elke gepensioneerde, die een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezit, hoort...

Pensioenfonds Suriname op Facebook

Het Pensioenfonds Suriname (PFS) is nu ook op Facebook. Al geruime tijd werkt het PFS aan het verbeteren van de communicatie naar de deelnemers en...

Bereken uw eigen pensioen

Ambtenaren en alle andere deelnemers van het Pensioenfonds Suriname (PFS) kunnen nu zelf berekenen wat hun pensioen zal zijn. Op de website van het PFS...

ATTESTATIE DE VITA

Aanvraagformulieren pensioen

Pensioen Calculator

Pensioen Berekenen


Gemiddelde salaris (SRD) laatste 24 maanden:

Alleen positieve getallen toegestaan


Pensioengeldige diensttijd: (Aantal jaren)

Alleen positieve gehele getallen toegestaan


PercentageDe pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Bereken

 

HRM Documenten

HRM DOCUMENTEN

 

Abonneren op onze Nieuwsbrief

Vul uw Familie naam in.

Vul uw Voornaam in.

Vul a.u.b. uw Email in.

Help ons spam voorkomen.