De jaarlijkse periode om uw attestatie de vita in te leveren, is bijna verlopen. Elke gepensioneerde, die een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezit, hoort elk jaar tussen 1 januari en 31 maart een bewijs van in leven in te dienen bij het Pensioenfonds Suriname. De indiening van dit document garandeert de maandelijkse overmaking van de persoon voor dat lopend jaar.

Personen die dit nalaten, riskeren stopzetting van de pensioenstortingen. Het Pensioenfonds Suriname doet op alle belanghebbenden een dringend beroep aan deze verplichting te voldoen om ongerief te voorkomen.

Tip: De kosten die moeten worden betaald om een attestatie de vita te verkrijgen, worden in sommige landen kwijtgescholden als kan worden aangetoond dat het document jaarlijks moet worden ingediend bij het Pensioenfonds Suriname. Vraag bij ons naar een dergelijke verklaring als dit van toepassing is op u.

Het Pensioenfonds Suriname (PFS) is nu ook op Facebook. Al geruime tijd werkt het PFS aan het verbeteren van de communicatie naar de deelnemers en deze nieuwe ontwikkeling is onderdeel daarvan. Wij sporen u dus aan om ons op te zoeken op facebook en volger van de pagina te worden, zodat u onze updates ontvangt en zo op de hoogte blijft.

Op de fb-pagina mogen volgers regelmatig updates verwachten, maar er kan via onze automatische helpdesk ook informatie worden opgevraagd. Via messenger kunnen bezoekers namelijk elk moment van de dag informatie over het Pensioenfonds Suriname opvragen. Door via het menu steeds een onderwerp of vraag te kiezen, wordt de bezoeker begeleid naar de gewenste informatie.

Het PFS wil de facebook-pagina voornamelijk inzetten om de werkende deelnemers van het PFS te bereiken. Het is namelijk gebleken dat veel deelnemers slecht geïnformeerd zijn over hun pensioenzaken. Met name jonge ambtenaren hebben nog te weinig interesse voor hun pensioenstatus, terwijl deze interesse plotseling toeneemt wanneer betrokkenen de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Het PFS wil hier verandering in brengen en ook jonge werknemers steeds beter informeren over hun pensioen.

Hier volgt de link die naar de facebook-pagina van het Pensioenfonds Suriname leidt: https://www.facebook.com/Overheidspensioen/

Het nieuwe jaar is aangebroken en daarmee ook de tijd om uw attestatie de vita in te dienen. Op u rust de plicht om – als u niet in Suriname woont - elk jaar tussen 1 januari en 31 maart uw bewijs van in leven zijn aan ons op te sturen. Daarmee voorkomt u dat uw uitkering wordt stopgezet. Om deze onprettige ervaring te voorkomen, benadrukken wij wederom het belang van het inleveren van uw attestatie de vita. U kunt dit mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of uploaden via deze website.

In Nederland worden de bewijzen van in leven zijn verstrekt op de geboortenaam, wat bij vrouwen bekend is als de ‘meisjesnaam’. Bij het Pensioenfonds Suriname staan gehuwde vrouwen echter geregistreerd op hun gehuwde naam. U begrijpt dat dit voor enige verwarring kan zorgen en op zijn minst een langere zoektocht in ons systeem.  Daarom vragen wij u om bij het opsturen van uw attestatie de vita ook uw gehuwde naam te vermelden. Dat kan simpelweg met een pen worden opgeschreven op uw attestatie de vita. Het maakt ons werk een stuk makkelijker. Wij rekenen op uw medewerking.

Ambtenaren en alle andere deelnemers van het Pensioenfonds Suriname (PFS) kunnen nu zelf berekenen wat hun pensioen zal zijn. Op de website van het PFS is er namelijk sinds kort een pensioencalculator geplaatst. Zo kunnen deelnemers nu op basis van het aantal dienstjaren dat zij tot nu toe hebben opgebouwd of het aantal dienstjaren dat zij denken te zullen opbouwen een indicatie krijgen wat hun pensioen zal bedragen.

Er moeten voor de berekening slechts twee velden worden ingevuld, namelijk ‘hoeveel dienstjaren’ de deelnemer heeft opgebouwd en het ‘gemiddeld loon van de deelnemer in de laatste 24 gewerkte maanden’. De uitkomst van de berekening is echter slechts indicatief. De exacte hoogte van het pensioen zal pas kunnen worden berekend wanneer de persoon inderdaad de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en een aanvraag indient ter verkrijging van het pensioen.

Het Pensioenfonds Suriname heeft deze optie toegevoegd aan haar website, omdat het belangrijk is dat werkenden zich op een zo vroeg mogelijke leeftijd bewust zijn van hun pensioenstatus. Hoe eerder de deelnemer dit weet, hoe beter de persoon zich daarop kan voorbereiden. Vooralsnog blijkt dat werkenden zich pas na de 50ste jaardag beginnen te bekommeren over hun pensioen. Het PFS zal zich ervoor inzetten om verandering hierin te brengen, zodat werkenden zich steeds op jongere leeftijd laten informeren over hun pensioen.

De pensioencalculator is te vinden aan de onderzijde van de homepage van de website van het Pensioenfonds Suriname.

Weer elektronisch bereikbaar

In de periode 21 juli tot en met 26 juli is de website van het Pensioenfonds Suriname ontoegankelijk geweest en waren wij ook niet via de mail te bereiken. Dit door een technisch probleem bij de beheerder van onze website en mailserver die met man en macht heeft gewerkt om dit probleem op te heffen. Dit neemt niet weg dat u ongeveer een week het fonds elektronisch niet heeft kunnen bereiken. Mails die naar ons zijn gestuurd hebben ons niet kunnen bereiken en die zijn voor altijd verloren. Daarom vragen wij u om – als u in die periode ons gemaild zou hebben – deze mail nogeens te sturen, waardoor wij zoals vanouds u ten dienst te kunnen staan. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongerief.