Weer elektronisch bereikbaar

In de periode 21 juli tot en met 26 juli is de website van het Pensioenfonds Suriname ontoegankelijk geweest en waren wij ook niet via de mail te bereiken. Dit door een technisch probleem bij de beheerder van onze website en mailserver die met man en macht heeft gewerkt om dit probleem op te heffen. Dit neemt niet weg dat u ongeveer een week het fonds elektronisch niet heeft kunnen bereiken. Mails die naar ons zijn gestuurd hebben ons niet kunnen bereiken en die zijn voor altijd verloren. Daarom vragen wij u om – als u in die periode ons gemaild zou hebben – deze mail nogeens te sturen, waardoor wij zoals vanouds u ten dienst te kunnen staan. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongerief. 

 

 

Personen die op arbeidsovereenkomst werken binnen de ambtenarij of binnen een parastataal bedrijf dat is aangesloten bij het Pensioenfonds Suriname, mogen ook opteren voor pensioen.  Dit is vastgelegd in het Staatsbesluit van 15 maart 2016 dat de inhouding regelt van spaarpremie voor personen die als arbeidscontractant werken bij de overheid of een tijdelijke aanstelling hebben.  Met dit staatsbesluit wordt het mogelijk dat elke landsdienaar in Suriname zijn pensioen veilig stelt. Het Staatsbesluit van 2016 regelt verder ook dat personen die niet de Surinaamse nationaliteit hebben, maar wel op basis van een contract werkzaam zijn, pensioenpremie storten.

Het Staatsbesluit en de werking ervan zijn onvoldoende bekend bij de ambtenarij en de parastatale bedrijven, die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Suriname. Zo weten landsdienaren met een contract niet waar ze terecht moeten voor hun pensioen.  Deze groep kan trouwens haar pensioen ook inkopen.

Met aanname van de Sociale Wetten in Suriname in 2014, waaronder de Wet Algemeen Pensioen 2014, is er een verplichte algemene pensioenregeling opgenomen. Het doel is om elke deelnemer te voorzien van een basispensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De overheid heeft daarbij ook de mogelijkheid gecreëerd om op de salarissen van landsdienaren die op een arbeidsovereenkomst in dienst van het land zijn, spaarpremie in te houden. Hiermee heeft de overheid de eerste stap gezet in deze kwestie. Bij de volgende moet overwogen worden om deze spaarpremie aan te duiden als pensioenpremie.

 

Personen met een andere nationaliteit dan de Surinaamse, die een pensioen van het Pensioenfonds Suriname genieten, dienen elk jaar voor 31 maart een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) in te dienen bij het Pensioenfonds Suriname. Dit document is cruciaal voor het fonds om de uitkering aan betrokkenen te kunnen verrichten. Het ontbreken van dit document zal uiteindelijk resulteren in het stopzetten van de pensioenuitkering, aangezien het Pensioenfonds geen garantie heeft dat betrokkene nog in leven is. Daarom worden betrokkenen die hun attestatie de vita over het jaar 2017 nog niet hebben ingediend, opgeroepen dit alsnog op te sturen naar het Pensioenfonds Suriname aan de Hofstede Crull’laan no.44 beneden.

Fax : (597) 473345
Emailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

De periode voor het opsturen van uw attestatie de vita is weer aangebroken. Elk jaar tussen 1 januari en 31 maart verwachten wij dit document van u, waardoor uw uitkering kan worden gecontinueerd. De inzendingen beginnen gestaag binnen te stromen, waarvoor wij u erkentelijk zijn. In Nederland echter worden de bewijzen van in leven zijn verstrekt op de geboortenaam, wat ook bekend is als de ‘meisjesnaam’. Dit kan in de administratie van het Pensioenfonds Suriname voor enige verwarring zorgen en op zijn minst een langere zoektijd. Immers staan gehuwde vrouwen in het systeem geregistrerd onder hun gehuwde naam. Reden waarom wij u vragen om bij het opsturen van uw attestatie de vita ook uw gehuwde naam te vermelden. Dat kan simpelweg met een pen worden opgeschreven op uw attestatie de vita. Het maakt ons werk een stuk makkelijker. Wij rekenen op uw medewerking.