Aan het eind van deze maand, per 30 april zal de pensioenovermaking aan ongeveer 600 personen worden stopgezet. Het gaat om mensen die hun attestatie de vita voor dit jaar niet hebben ingeleverd. Elk jaar moet tussen 1 januari en 31 maart dit bewijs van in leven zijn worden ingediend door pensioentrekkers die niet in Suriname woonachtig zijn en elders zijn geregistreerd. Helaas blijkt dat tot aan dit moment – bijna een maand na de inleverperiode – ongeveer 600 personen hieraan niet hebben voldaan. Het Pensioenfonds Suriname heeft geen keus dan de overmaking stop te zetten.

Eerder gebeurde dit rond het derde kwartaal, wat te lang na het verstrijken van de inleverperiode is. Verder blijkt dit voor verwarring te zorgen. Immers verkeerden velen in de veronderstelling dat als zij zo laat in het jaar (na de stopzetting) hun attestatie de vita hebben ingeleverd, dit voor het daaropvolgend jaar niet nodig zou zijn. De stopzetting die bij de uitkering van mei merkbaar zal zijn, zal pas worden opgeheven, wanneer betrokkenen hun bewijs van in leven zijn over dit jaar hebben ingediend.

De jaarlijkse periode om uw attestatie de vita in te leveren, is verlopen. Tussen 1 januari en 31 maart moet dit document zijn ingeleverd door pensioentrekkers die niet in Suriname woonachtig zijn en elders zijn geregistreerd. De indiening van dit document garandeert de maandelijkse overmaking van uw pensioen voor de rest van het jaar.  Uit onze administratie blijkt dat het leeuwendeel van de geregistreerden hun attestatie de vita heeft ingeleverd, echter ongeveer 650 personen blijken dit niet te hebben gedaan. Voor deze groep dreigt op korte termijn stopzetting van de uitkering. Hoewel de formele periode voor het indienen van uw document reeds is verstreken, doet het Pensioenfonds Suriname een dringend beroep op u, dat indien u dit nog niet heeft gedaan, dit op de meest korte termijn te doen.

Weer elektronisch bereikbaar

In de periode 21 juli tot en met 26 juli is de website van het Pensioenfonds Suriname ontoegankelijk geweest en waren wij ook niet via de mail te bereiken. Dit door een technisch probleem bij de beheerder van onze website en mailserver die met man en macht heeft gewerkt om dit probleem op te heffen. Dit neemt niet weg dat u ongeveer een week het fonds elektronisch niet heeft kunnen bereiken. Mails die naar ons zijn gestuurd hebben ons niet kunnen bereiken en die zijn voor altijd verloren. Daarom vragen wij u om – als u in die periode ons gemaild zou hebben – deze mail nogeens te sturen, waardoor wij zoals vanouds u ten dienst te kunnen staan. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongerief. 

 

Het nieuwe jaar is aangebroken en daarmee ook de tijd om uw attestatie de vita in te dienen. Op u rust de plicht om – als u niet in Suriname woont - elk jaar tussen 1 januari en 31 maart uw bewijs van in leven zijn aan ons op te sturen. Daarmee voorkomt u dat uw uitkering wordt stopgezet. Om deze onprettige ervaring te voorkomen, benadrukken wij wederom het belang van het inleveren van uw attestatie de vita. U kunt dit mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of uploaden via deze website.

In Nederland worden de bewijzen van in leven zijn verstrekt op de geboortenaam, wat bij vrouwen bekend is als de ‘meisjesnaam’. Bij het Pensioenfonds Suriname staan gehuwde vrouwen echter geregistreerd op hun gehuwde naam. U begrijpt dat dit voor enige verwarring kan zorgen en op zijn minst een langere zoektocht in ons systeem.  Daarom vragen wij u om bij het opsturen van uw attestatie de vita ook uw gehuwde naam te vermelden. Dat kan simpelweg met een pen worden opgeschreven op uw attestatie de vita. Het maakt ons werk een stuk makkelijker. Wij rekenen op uw medewerking.

 

Personen die op arbeidsovereenkomst werken binnen de ambtenarij of binnen een parastataal bedrijf dat is aangesloten bij het Pensioenfonds Suriname, mogen ook opteren voor pensioen.  Dit is vastgelegd in het Staatsbesluit van 15 maart 2016 dat de inhouding regelt van spaarpremie voor personen die als arbeidscontractant werken bij de overheid of een tijdelijke aanstelling hebben.  Met dit staatsbesluit wordt het mogelijk dat elke landsdienaar in Suriname zijn pensioen veilig stelt. Het Staatsbesluit van 2016 regelt verder ook dat personen die niet de Surinaamse nationaliteit hebben, maar wel op basis van een contract werkzaam zijn, pensioenpremie storten.

Het Staatsbesluit en de werking ervan zijn onvoldoende bekend bij de ambtenarij en de parastatale bedrijven, die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Suriname. Zo weten landsdienaren met een contract niet waar ze terecht moeten voor hun pensioen.  Deze groep kan trouwens haar pensioen ook inkopen.

Met aanname van de Sociale Wetten in Suriname in 2014, waaronder de Wet Algemeen Pensioen 2014, is er een verplichte algemene pensioenregeling opgenomen. Het doel is om elke deelnemer te voorzien van een basispensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De overheid heeft daarbij ook de mogelijkheid gecreëerd om op de salarissen van landsdienaren die op een arbeidsovereenkomst in dienst van het land zijn, spaarpremie in te houden. Hiermee heeft de overheid de eerste stap gezet in deze kwestie. Bij de volgende moet overwogen worden om deze spaarpremie aan te duiden als pensioenpremie.