Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo accuraat en actueel mogelijk gehouden. Desondanks geeft Pensioenfonds Suriname geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend en met betrekking tot de inhoud van deze website kunnen geen aanspraken worden gemaakt.

Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerde database en / of openbaar worden gemaakt in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door opname of op enige andere manier zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pensioenfonds Suriname.