BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Periode indienen Attestatie de vita om de bocht

Het jaar zit er bijna op. Dat betekent dat ook de periode voor het indienen van het bewijs van ‘in leven zijn’ zo zoetjes aan aanbreekt. Zoals gebruikelijk moeten gepensioneerden die in het bezit zijn van een vreemde nationaliteit, ook het komend jaar een nieuw bewijs...

Lees meer

Eigen rekening opgeven voor ontvangen pensioen

U bent voornemens een pensioenaanvraag in te dienen om binnenkort uw pensioen te ontvangen. Het is bij het indienen van de aanvraag van belang het Pensioenfonds Suriname te voorzien van een bankrekeningnummer bij een lokale bankinstelling waarop uw pensioenuitkering...

Lees meer