BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Weduwenpensioen niet automatisch, aanvragen verplicht

Mocht een ambtenaar komen te overlijden, dan is diens partner verzekerd van een pensioen. Het maakt dan niet uit als de ambtenaar op het moment van overlijden nog in actieve dienst was, gepensioneerd was of de dienst reeds had verlaten zonder de pensioengerechtigde...

Lees meer