BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Ook in juli koopkrachtversterking voor gepensioneerden

Gepensioneerden die via het Pensioenfonds Suriname (PFS) een pensioen genieten mogen ook in juli rekenen op koopkrachtversterking. Deze uitkering zou in principe van januari tot en met juni 2024 uitbetaald worden maar van regeringszijde is bepaald dat gepensioneerden...

Lees meer

Indieningsperiode attestatie de vita afgesloten

Op gepensioneerden met een vreemde nationaliteit rust de plicht om jaarlijks een attestatie de vita in te dienen bij het Pensioenfonds Suriname. Wij benadrukken dat deze verplichting niet geldt voor gepensioneerden met een Surinaamse nationaliteit. Van dit document...

Lees meer