BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Invaliditeitspensioen

In principe ontvangt u een pensioen nadat u op 60-jarige leeftijd gestopt bent met werken. Het kan echter ook voorkomen dat u vanwege omstandigheden buiten uw invloedsfeer om genoodzaakt bent vervroegd uit dienst te treden. Een reden daarvoor kan zijn vanwege...

Lees meer

Wezenpensioen

Het pensioen is uw inkomen, nadat u op 60-jarige leeftijd gestopt bent met werken. Voor ambtenaren is er een verplichte wettelijke pensioenregeling die wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Suriname. Maar wat gebeurt er met uw pensioen als u komt te overlijden? Niet...

Lees meer