BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Koopkrachtversterking gepensioneerden vanaf juni

Aan gepensioneerden uit overheidsdienst zal de overheid via het Pensioenfonds Suriname zes maanden lang een koopkrachtversterking uitbetalen. Deze koopkrachtversterking zal voor het eerst in de maand juni 2023 worden uitbetaald en zal SRD 1800 bedragen. Op dit bedrag...

Lees meer

Tarief-aanpassing pensioendocumenten

Gepensioneerden vragen vaak documenten met hun pensioengegevens aan bij het Pensioenfonds Suriname (PFS). Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële overzichten, algemene verklaringen, loonopgaves of pensioenbeschikkingen. Deze stukken kunnen via whatsapp of e-mail of...

Lees meer