BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Periode indiening attestatie de vita nabij

Gepensioneerden, die buiten Suriname wonen, moeten elk jaar een nieuw ‘bewijs van in leven zijn’ overleggen. De indieningsperiode breekt binnenkort aan en loopt van 1 januari tot 31 maart. De datum op het document moet in 2022 zijn. Wij verzoeken u erop toe te zien...

Lees meer

Geen herwaarderings-TWK meer

Ons hebben veel berichten en telefoontjes van gepensioneerden bereikt over een mindering in het pensioen deze maand. Het Pensioenfonds Suriname brengt u hierbij in herinnering dat er vorige maand reeds melding is gemaakt van de stopzetting van de in termijnen...

Lees meer