BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Pensioen ontvangen in het buitenland

U woont in het buitenland en u vraagt zich af als u uw pensioen daar kan ontvangen?Er vinden geen stortingen plaats op rekeningen van buitenlandse bankinstellingen, dus als u in het buitenland woont zult u, indien dat nog niet het geval is, een rekening moeten openen...

Lees meer

Ik ben arbeidsongeschikt, heb ik recht op een uitkering?

Bent u als ambtenaar bij beschikking ontslagen wegens ziekte of een gebrek die u blijvend ongeschikt heeft gemaakt voor uw functie? Dan heeft u recht op invaliditeitspensioen. Vaststelling invaliditeitsgraad Nadat u bent afgekeurd, krijgt u ontslag uit dienst ‘vanwege...

Lees meer