BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Herwaardering wordt vanaf deze maand uitbetaald

Naar aanleiding van de nieuwe loonreeks voor ambtenaren, zullen ook de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren worden geherwaardeerd. Het Pensioenfonds Suriname wordt overspoeld met telefoontjes, mailtjes en WhatsApp-berichten met de vraag wanneer het nieuw pensioen...

Lees meer

Partnerregistratie voor gepensioneerden in concubinaat

Ingevolge het Besluit herschrijven gerechtigden op weduwenpensioen in de zin van de Ambtenarenpensioenwet 1972 (S.B. 2015 no. 39), aangaande het weduwen-/weduwnaarspensioen van in concubinaat levende landsdienaren is het Pensioenfonds Suriname gehouden de partners van...

Lees meer