BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Verhuizing!

Per ingaande 10 augustus 2020 is het Pensioenfonds Suriname verhuisd van de Hofstede Crull’laan no. 44bn naar de Hofstede Crull’laan no. 4, hoek Mauriciusstraat (nabij de Cornelis Jongbawstraat). In ons nieuw gebouw kunnen wij u onder betere omstandigheden van dienst...

Lees meer

Attestatie de vita alsnog indienen

Inmiddels is de verlenging voor het indienen van uw attestatie de vita op 30 april jl. verlopen. Normaal loopt deze periode van 1 januari t/m 31 maart. De directie van het Pensioenfonds Suriname was overgegaan tot het treffen van deze maatregel vanwege de vele...

Lees meer