Pensioen in ‘t kort

Pensioen is uw inkomen voor later als u stopt met werken.

Het Surinaams pensioenstelsel bestaat uit verplichte en vrijwillige pensioen- of verzekeringsregelingen en de algemene oudedagsvoorziening van de overheid (AOV). Voor ambtenaren is er een verplichte wettelijke pensioenregeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Suriname.

AOV als basis
De AOV is de basis van uw pensioen. AOV staat voor algemene oudedagsvoorziening.
Wie in Suriname woont en over de Surinaamse nationaliteit beschikt en de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt komt in aanmerking voor deze AOV-uitkering van het Oudedagsvoorzieningsfonds. Dit fonds valt onder het ministerie van van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

AOV vanaf 60
U heeft recht op de uitkering vanaf de eerste dag van de maand, waarin de 60- jarige leeftijd wordt bereikt. Ook komen ingezetenen, die een andere nationaliteit bezitten, de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en 10 jaren onafgebroken in Suriname hebben gewoond en stortingen hebben gedaan in het fonds in aanmerking voor een AOV- uitkering.

Pensioen als aanvulling
De AOV is de basis van uw pensioen. Het pensioen dat u bij Pensioenfonds Suriname heeft opgebouwd is uw aanvullend pensioen. U en uw werkgever dragen daar premies voor af aan het pensioenfonds.

Individuele, vrijwillige voorzieningen
Hoeveel pensioen u straks nodig heeft, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Denkt u dat u straks te weinig pensioeninkomen heeft om plezierig van te kunnen leven? Dan kunt u op vrijwillige basis zelf nog extra sparen via een spaarrekening, beleggingen of aflossing op uw hypotheek. Benieuwd of u straks voldoende pensioen heeft? Bereken dat hier. 

Zo bouwt u pensioen op
Maandelijks betaalt u samen met uw werkgever pensioenpremie. Deze pensioenpremie bedraagt 15% van het maandelijkse salaris. Hiervan betaalt u als werknemer 10%. De staat betaalt als werkwerkgever de overige 5% van de pensioenpremie aan het fonds. U ziet dit ook terug op uw salarisslip.

Wanneer kan ik met pensioen?
U gaat met pensioen vanaf de 60-jarige leeftijd.
U kunt ook voor vervroegd pensioen kiezen. Dat kan alleen als u minimaal 35 dienstjaren heeft vervuld én de leeftijd van tenminste 55 jaar heeft bereikt.

Ga naar de pagina van Ouderdomspensioen en Vervroegd pensioen om hier meer over te weten te komen.

Wat is er geregeld voor u en uw gezin?
De pensioenregeling kent de volgende pensioensoorten. Wilt u meer weten over de soorten pensioen? Klik dan op een van onderstaande pensioensoorten voor meer informatie.

 

PENSIOENSOORTEN

Delen op social media