Pensioen aanvragen

We vertellen u graag per pensioensoort hoe u pensioen aanvraagt en welke documenten u daarvoor nodig heeft. Maak hieronder uw keuze over welke pensioensoort aanvragen u meer informatie wilt.

Uw pensioenaanvragen kunt u mailen naar info@pensioenfondssuriname.org, per post versturen naar ons kantoor of langs brengen tijdens kantooruren. Kijk voor de details bij contact.

Pensioen aanvragen

Ouderdomspensioen of vervroegd pensioen aanvragen

Wordt u bijna 60 jaar en heeft u een vaste aanstelling in overheidsdienst? Dan is het bijna tijd om met pensioen te gaan. Hieronder ziet u hoe het aanvragen samen met uw werkgever in 5 stappen terug:

 1. U vraagt samen met uw werkgever ontslag aan met als reden dat u de pensioengerechtigde leeftijd binnenkort zal bereiken. Dit verzoek tot ontslag moet zeker  drie maanden voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bij het ministerie waar u werkt worden aangevraagd.
 2. De afdeling Personeelszaken van uw werkgever zal de vereiste documenten voor uw pensioenaanvraag opmaken. Het gaat om de ontslagbeschikking of ontslagbesluit, het intreebericht, het uittreebericht (met bijlagen) en de inkoopdiensttijd-beschikking. Hieronder leest u meer over deze documenten.
 3. U moet de door uw werkgever opgemaakte pensioenaanvraag ondertekenen.
 4. Uw afdeling personeelszaken (HRM) stuurt de documenten door naar het kantoor van het Pensioenfonds Suriname.
 5. Het pensioenfonds neemt uw aanvraag verder in behandeling. Uw pensioenbedrag wordt berekend en aan u overgemaakt. U ontvangt daarvan nog een beschikking.

Toelichting op de documenten bekijken

Ontslagbeschikking/ontslagbesluit

Op de ontslagbeschikking/ontslagbesluit wordt de datum aangegeven waarop het ontslag ingaat én de reden van ontslag. Bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (60 jaar). Op het ontslagbeschikking/ontslagbesluit staat ook dat u contact moet opnemen met het Pensioenfonds Suriname om in aanmerking te komen voor een pensioen.

Intreebericht

Op het intreebericht wordt aangegeven wanneer uw vaste aanstelling is gestart, uw naam en eventueel gehuwde naam, functie, uw inkomen bij in diensttreden en overige persoonsgegevens.

Uittreebericht

Op het uittreebericht worden uw persoonsgegevens en de reden waarom u de dienst verlaat vermeld. Belangrijk is uw salaris van de laatste 24 maanden. Vermeld worden ook de salarisschaal/ functiegroep, ID-nummer en gehuwde naam. Als u gescheiden bent wordt ook uw gehuwde naam uit uw verbroken relatie vermeld.

Bijlagen

Op de bijlagen worden de perioden aangegeven waar en hoe lang u op uw ministerie werkzaam bent geweest, de onderbrekingen (bijvoorbeeld ontslag, verlof buiten bezwaar van den Lande), bevorderingen, de schaal/functiegroep, toelagen, onwettig afwezig, etc. Kortom alle informatie die van invloed is geweest op uw opgebouwde  diensttijd.

  Weduwen-/Weduwnaarspensioen

  Voor het aanvragen van dit pensioen heeft u de volgende documenten nodig:

  1. Legitimatiebewijs (weduwe/weduwnaar)

  2. Familieboekje

  3. Overlijdensakte

  4. Bankafschrift/chequeboekje/stortingsbewijs (weduwe/ weduwnaar) nodig om het juiste rekeningnummer van belanghebbende op te kunnen nemen

  5. Salarisslips (2): een recente loonslip en één van het jaar daarvoor. Dit dienen 3 salarisslips te zijn, wanneer de laatste 24 gewerkte maanden, 3 kalenderjaren overspannen. (bv: oktober 2017 tot en met oktober 2019 is gelijk aan salarisslips van 2017, 2018 en 2019) Als de overledene reeds pensioen ontving, dan hoeven er geen salarisslips te worden ingediend.

  6. Uittreksel uit het bevolkingsregister

  Wezenpensioen

  Voor het aanvragen van dit pensioen heeft u de volgende documenten nodig:

  • Voogdijverklaring (bij het overlijden van de moeder)
  • Familieboekje (van de overledene)
  • Stamboom
  • Legitimatiebewijs (van voogd/moeder)
  • Bankafschrift/chequeboekje (van voogd/moeder)
  • Salarisslips (2): een recente loonslip en één van het jaar daarvoor. Dit dienen 3 salarisslips te zijn, wanneer de laatste 24 gewerkte maanden, 3 kalenderjaren overspannen. (bv: oktober 2017 tot en met oktober 2019 is gelijk aan salarisslips van 2017, 2018 en 2019) Als de overledene reeds pensioen ontving, dan hoeven er geen salarisslips te worden ingediend.
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister van zowel de voogd als de wees.

  Aanvragen smartengeld bij overlijden gepensioneerde ambtenaar

  Overlijdt een gepensioneerde ambtenaar zonder partner of kinderen? Dan kan degene die de kosten voor de begrafenis heeft gemaakt in aanmerking komen voor smartengeld. Dit geld is bedoeld als vergoeding voor de kosten van de begrafenis. Het smartengeld bedraagt maximaal twee keer het maandelijkse pensioen van de overledene. Als de gemaakte kosten lager zijn, worden slechts de daadwerkelijk gemaakte kosten uitbetaald.

  Wilt u smartengeld aanvragen? Neemt u dan de volgende documenten mee naar het pensioenfonds:

  • Familieboekje
  • Stamboom (overledene)
  • Overlijdensakte
  • Kwitanties van de begrafenisondernemer die op naam zijn uitgeschreven
  • Legitimatiebewijs van de drager van de kosten
  • Bankafschrift/chequeboekje van de drager van de kosten
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister

  Invaliditeitspensioen aanvragen

  Om Invaliditeitspensioen aan te vragen, moet u de volgende documenten meenemen:

  1. Pensioenaanvraag

  2. Ontslagbeschikking

  3. Bescheiden van het ministerie

  4. Legitimatiebewijs

  5. Familieboekje/uittreksel

  6. Bankafschrift/chequeboekje/rijbewijs of paspoort

  7. Salarisslips (2): een recente loonslip en één van het jaar daarvoor. Dit dienen 3 salarisslips te zijn, wanneer de laatste 24 gewerkte maanden, 3 kalenderjaren overspannen. (bv: oktober 2017 tot en met oktober 2019 is gelijk aan salarisslips van 2017, 2018 en 2019)

  8. Uittreksel uit het bevolkingsregister

  Toelichting op de documenten bekijken

  Ontslagbeschikking/ontslagbesluit

  Op de ontslagbeschikking/ontslagbesluit wordt de datum aangeven waarop het ontslag ingaat én de reden van ontslag. Bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (60 jaar). Op het ontslagbeschikking/ontslagbesluit staat ook dat u contact moet opnemen met het Pensioenfonds Suriname om in aanmerking te komen voor een pensioen.

  Intreebericht

  Op het intreebericht wordt aangegeven wanneer uw vaste aanstelling is gestart, uw naam en eventueel gehuwde naam, functie, uw inkomen bij in diensttreden en overige persoonsgegevens.

  Uittreebericht

  Op het uittreebericht worden uw persoonsgegevens en de reden waarom u de dienst verlaat vermeld. Belangrijk is uw salaris van de laatste 24 maanden. Vermeld worden ook de salarisschaal/ functiegroep, ID-nummer en gehuwde naam. Als u gescheiden bent wordt ook uw gehuwde naam toen u nog gehuwd was vermeld.

  Bijlagen

  Op de bijlagen worden de perioden aangegeven waar en hoe lang u op uw ministerie werkzaam bent geweest, de onderbrekingen (bijvoorbeeld ontslag, verlof buiten bezwaar van den Lande), bevorderingen, de schaal/functiegroep, toelagen, onwettig afwezig, etc. Kortom alle informatie die van invloed is geweest op uw opgebouwde  diensttijd.

   Ouderdomspensioen aanvragen na uitgesteld pensioen

   Als alle documenten al door het ministerie zijn opgestuurd naar het pensioenfonds, dan hoeft u alleen nog de volgende documenten mee te nemen voor uw pensioenaanvraag:

   • Legitimatiebewijs (ID-kaart/rijbewijs of paspoort)
   • Uittreksel/bewijs van inschrijving (CBB)/Attestatie de vita buitenland (buitenlander)
   • Bankafschrift/chequeboekje/stortingsbewijs (nodig voor het juiste rekeningnummer)
   • Bankrekeningnummer moet van een in Suriname gevestigde bankinstelling zijn

   Had uw werkgever nog niets aangeleverd bij het pensioenfonds? Dan moet u eerst contact opnemen met uw laatste werkgever zodat deze documenten in orde gemaakt kunnen worden. Hieronder kunt u zien om welke documenten het gaat.

   Toelichting op de documenten bekijken

   Toelichting op deze documenten:

   Ontslagbeschikking/ontslagbesluit

   Op de ontslagbeschikking/ontslagbesluit wordt de datum aangeven waarop het ontslag ingaat én de reden van ontslag. Bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (60 jaar). Op het ontslagbeschikking/ontslagbesluit staat ook dat u zich moet wenden tot het Pensioenfonds Suriname om in aanmerking te komen voor een pensioen.

   Intreebericht

   Op het intreebericht wordt aangegeven wanneer uw vaste aanstelling is gestart, uw naam en eventueel gehuwde naam, functie, uw inkomen bij in diensttreden en overige persoonsgegevens.

   Uittreebericht

   Op het uittreebericht worden uw persoonsgegevens en de reden waarom u de dienst verlaat vermeld. Belangrijk is uw salaris van de laatste 24 maanden. Vermeld worden ook de salarisschaal/ functiegroep, ID-nummer en gehuwde naam. Als u gescheiden bent wordt ook uw gehuwde naam uit uw verbroken relatie vermeld.

   Delen op social media