Inmiddels is de verlenging voor het indienen van uw attestatie de vita op 30 april jl. verlopen. Normaal loopt deze periode van 1 januari t/m 31 maart. De directie van het Pensioenfonds Suriname was overgegaan tot het treffen van deze maatregel vanwege de vele ongemakken welke Covid-19 met zich heeft meegebracht, zoals het niet kunnen verkrijgen van een attestatie de vita vanwege sluiting of aangepaste openingstijden van overheidskantoren.

Het indienen van de attestatie de vita is een verplichting voor alle gepensioneerden die in het buitenland staan ingeschreven.

Het is de meesten van u gelukt om te voldoen aan uw verplichting en daar zijn we enorm blij mee. Echter hebben wij ook na de verlenging gemerkt dat er toch nog een kleine groep gepensioneerden is die zulks niet heeft kunnen doen. Mocht u behoren tot deze groep deelnemers dan doen wij alsnog een dringend beroep op u om dit zo gauw mogelijk in orde te maken, om te voorkomen dat u uit het systeem wordt afgevoerd.

Uw attestatie de vita kunt u mailen naar info@pensioenfondssuriname.org of appen op het tel. nr. +5978930074. U kunt het ook persoonlijk indienen op ons kantoor aan de Hofstede Crull’laan 44 bn te Paramaribo. Tenslotte wensen wij het volgende onder uw aandacht te brengen. In de maand februari van dit jaar hebben wij te kampen gehad met een technisch mankement. Mocht u uw bewijs van in leven zijn in die periode hebben gemaild en onlangs gemerkt dat uw pensioenuitkering is stopgezet, dan kan het zijn dat u slachtoffer bent geworden van bovengenoemde situatie. Wij bieden bij deze onze welgemeende verontschuldigingen aan. Bent u nog niet in contact met ons getreden hieromtrent dan verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat we dit probleem zo gauw mogelijk kunnen oplossen. Wij zijn hiervoor eveneens te bereiken op bovengenoemd contactadres.