Gepensioneerden die via het Pensioenfonds Suriname (PFS) een pensioen genieten mogen ook in juli rekenen op koopkrachtversterking. Deze uitkering zou in principe van januari tot en met juni 2024 uitbetaald worden maar van regeringszijde is bepaald dat gepensioneerden ook deze maand ervoor in aanmerking komen.

De regering is momenteel in overleg met de vakbeweging inzake het uitkeren van koopkrachtversterking over de periode juli tot en met december 2024. Omdat het overleg nog gaande is, is bepaald dat de koopkrachtversterking voor gepensioneerden in juli wordt gecontinueerd.

De uitkering bedraagt ook deze maand SRD 2500 per gepensioneerde. Zodra het PFS verdere instructies heeft ontvangen van de regering zullen wij dit ook aan onze gepensioneerden meedelen.