Zoals gebruikelijk moeten gepensioneerden met een buitenlandse nationaliteit, jaarlijks een attestatie de vita oftewel een ‘bewijs van in leven zijn’ indienen. Dit geldt ook voor personen die een pensioenaanvraag hebben lopen. De periode voor indiening is elk jaar tussen 1 januari en 31 maart.

Bij het Pensioenfonds Suriname is een attestatie de vita geldig voor het jaar waarin het is uitgegeven door desbetreffende instantie. Het komt wel eens voor dat er nog attestaties de vita van het vorig jaar worden ingediend. Een attestatie de vita verkregen in 2020 is geldig t/m 31 december 2020 en helaas kunnen wij niet daarmee werken in 2021. Indien u geen nieuwe attestatie de vita indient voor het lopend jaar, zal u worden afgevoerd van de betaalrol.

Wij drukken u daarom op het hart om uiterlijk 31 maart een nieuwe attestatie de vita aan te vragen en die te mailen naar info@pensioenfondssuriname.org of uploaden via onze website op www.pensioenfondssuriname.org of sturen naar het whatsappnummer 8930074. U mag het ook persoonlijk op kantoor afgeven, maar houdt u er rekening mee dat, vanwege de covidmaatregelen, de toegang tot het kantoor beperkt is.