Ambtenaren en alle andere deelnemers van het Pensioenfonds Suriname (PFS) kunnen nu zelf berekenen wat hun pensioen zal zijn. Op de website van het PFS is er namelijk sinds kort een pensioencalculator geplaatst. Zo kunnen deelnemers nu op basis van het aantal dienstjaren dat zij tot nu toe hebben opgebouwd of het aantal dienstjaren dat zij denken te zullen opbouwen een indicatie krijgen wat hun pensioen zal bedragen.

Er moeten voor de berekening slechts twee velden worden ingevuld, namelijk ‘hoeveel dienstjaren’ de deelnemer heeft opgebouwd en het ‘gemiddeld loon van de deelnemer in de laatste 24 gewerkte maanden’. De uitkomst van de berekening is echter slechts indicatief. De exacte hoogte van het pensioen zal pas kunnen worden berekend wanneer de persoon inderdaad de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en een aanvraag indient ter verkrijging van het pensioen.

Het Pensioenfonds Suriname heeft deze optie toegevoegd aan haar website, omdat het belangrijk is dat werkenden zich op een zo vroeg mogelijke leeftijd bewust zijn van hun pensioenstatus. Hoe eerder de deelnemer dit weet, hoe beter de persoon zich daarop kan voorbereiden. Vooralsnog blijkt dat werkenden zich pas na de 50ste jaardag beginnen te bekommeren over hun pensioen. Het PFS zal zich ervoor inzetten om verandering hierin te brengen, zodat werkenden zich steeds op jongere leeftijd laten informeren over hun pensioen.

De pensioencalculator is te vinden aan de onderzijde van de homepage van de website van het Pensioenfonds Suriname.