U bent voornemens een pensioenaanvraag in te dienen om binnenkort uw pensioen te ontvangen. Het is bij het indienen van de aanvraag van belang het Pensioenfonds Suriname te voorzien van een bankrekeningnummer bij een lokale bankinstelling waarop uw pensioenuitkering gestort kan worden.

Als onderdeel van de dienstverlening van het Pensioenfonds Suriname werden cliënten voorheen in de gelegenheid gesteld om hun pensioenuitkeringen te doen overmaken op de rekening van een derde. Onder door de banken gestelde voorwaarden is deze werkwijze de afgelopen jaren mogelijk geweest.

Recentelijk is ons echter gebleken dat bij meerdere banken geweigerd is nieuwe gevallen van pensioenovermaking op rekeningen van derden te accepteren, terwijl aan alle bekende voorwaarden was voldaan. Het resultaat daarvan was dat de pensioenuitkering van die personen niet gestort kon worden op het opgegeven rekeningnummer. Cliënten moesten toen eerst een eigen bankrekening openen alvorens de storting door de banken werd toegestaan.

Cliënten die een aanvraag hebben lopen of in de komende tijd een aanvraag zullen indienen, worden dus geadviseerd om contact te maken met hun bank en de juiste informatie hieromtrent te vergaren.

Op basis van het bovenstaande zult u overigens merken dat ook het Pensioenfonds Suriname stappen onderneemt om aanvragen voor het laten storten van het pensioen op rekeningen van derden te ontmoedigen en zodoende onze cliënten het voornoemd ongerief te besparen.