Het komt wel eens voor dat het pensioen laat wordt aangevraagd, veelal in gevallen waarbij personen eerder dan hun pensionering uit de dienst zijn getreden. Er is dan sprake van Uitgesteld Pensioen. De groep gepensioneerden die in deze categorie valt, maakt pas aanspraak op hun pensioen wanneer zij 60 jaar oud zijn. Echter wordt de aanvraag soms lang na hun  60ste verjaardag gedaan. De vraag die dan bij velen rijst is: krijg ik mijn pensioen met terugwerkende kracht?

Conform de pensioenwetgeving mag het Pensioenfonds Suriname pensioen uitkeren met maximaal 1 jaar terugwerkende kracht, rekenend vanaf de aanvraagdatum. Als u bijvoorbeeld op uw 65e jaar uw pensioen aanvraagt, dan zal het pensioen niet worden berekend vanaf uw 60e jaardag, maar slechts 1 jaar teruggerekend vanaf de dag waarop u uw pensioenaanvraag hebt ingediend. U zult dan 4 jaren pensioen mislopen.

Vanaf drie maanden vóór uw zestigste jaardag mag de aanvraag bij het Pensioenfonds Suriname worden ingediend. Het is daarom raadzaam om uw pensioeningangsdatum goed in de gaten te houden, ruim vooraf informatie in te winnen en de benodigde stukken beginnen te verzamelen.

Voor personen die de 60-jarige leeftijd bereiken terwijl zij nog in actieve dienst zijn, geschiedt de aanvraag via de afdeling Personeelszaken of Human Resource Management (HRM) van de werkplek.