Op gepensioneerden met een vreemde nationaliteit rust de plicht om jaarlijks een attestatie de vita in te dienen bij het Pensioenfonds Suriname. Wij benadrukken dat deze verplichting niet geldt voor gepensioneerden met een Surinaamse nationaliteit.

Van dit document moet elk jaar een nieuw exemplaar ingediend worden. De indieningsperiode loopt jaarlijks van 1 januari tot en met 31 maart.

Wij spreken onze dank uit aan cliënten voor het optijd indienen van de attestatie de vita. Aan gepensioneerden die om welke reden dan ook het document nog niet hebben ingediend doen wij een beroep dat deze week nog te doen. Bij nalaten zal het pensioen worden stopgezet.

Het bewijs van in leven zijn kan ingediend worden middels het uploaden van een duidelijk leesbare pdf-file op onze website via deze link https://pensioenfondssuriname.org/aanvraagformulieren…/. Een andere mogelijkheid is dat een scan of foto van het bewijs naar ons e-mailadres info@pensioenfondssuriname.org of naar ons whatsappnummer +5978930074 kan worden opgestuurd. Uiteraard kan het document ook persoonlijk op kantoor worden ingediend. Wij zijn gevestigd aan de Hofstede Crull’laan 4, hoek Mauriciusstraat.