Aan gepensioneerden uit overheidsdienst zal de overheid via het Pensioenfonds Suriname zes maanden lang een koopkrachtversterking uitbetalen.

Deze koopkrachtversterking zal voor het eerst in de maand juni 2023 worden uitbetaald en zal SRD 1800 bedragen. Op dit bedrag zal er geen belasting worden geheven.

De koopkrachtversterking aan gepensioneerden is afgeleid van de koopkrachtversterking die aan ambtenaren zal worden uitbetaald vanaf eind mei 2023. Aan de werkenden zal een bedrag van SRD 2500 worden uitgekeerd in de maanden mei, juni, augustus, september, oktober en november. In juli zal er voor de werkenden namelijk geen koopkrachtversterking worden gestort, omdat zij reeds vakantiegeld ontvangen.

De gepensioneerden krijgen de koopkrachtversterking wel in zes opeenvolgende maanden te weten de maanden juni, juli, augustus, september, oktober en november. De werkenden zullen de koopkrachtversterking dus deze maand voor het eerst ontvangen en de gepensioneerden bij de eerstvolgende pensioenstorting daarna.