Het Pensioenfonds Suriname brengt het onderstaand besluit van het ministerie van Financiën & Planning onder uw aandacht.

Het Ministerie van Financiën & Planning is belast met de fiscale en financiële uitvoering van het beleid van de overheid. Het Ministerie is onder meer verantwoordelijk voor het beheer en toezicht op de staatshuishouding. ln dat kader is het van eminent belang dat er zo efficiënt en effectief mogelijk wordt omgegaan met de uitgaven van de overheid.

Op 5 mei 2023 heeft de overheid een protocol van afspraken ondertekend met de diverse vakcentrales en vakbonden om landsdienaren en met hen gelijkgestelden een netto koopkrachtondersteuning van SRD 2.500,- toe te kennen en gepensioneerden uit overheidsdienst een koopkrachtondersteuning van SRD 1.800,- toe te kennen voor een periode van 6 maanden.

Bij de gepensioneerden zijn er 2 betaalrollen, namelijk een rol voor gepensioneerden die in Suriname woonachtig zijn en een rol voor gepensioneerden die in het buitenland woonachtig zijn. Op de rol van de gepensioneerden die in het buitenland woonachtig zijn, ontvangen thans 3094 personen een pensioen.

Het ministerie heeft overwogen als deze groep gepensioneerden die in het buitenland woonachtig is de koopkrachtondersteuning ook moet ontvangen, aangezien dit wordt toegekend als ondersteuning op basis van de economische situatie in Suriname en niet die in het buitenland.Gezien de moeilijke financieel economische situatie in Suriname heeft de overheid dus besloten om de tijdelijke tegemoetkoming slechts toe te kennen aan de gepensioneerden die woonachtig zijn in Suriname.