Hieronder volgt een mededeling aan alle gepensioneerden van het Pensioenfonds Suriname, die buiten Suriname wonen:

De directie van het Pensioenfonds Suriname (PFS) heeft besloten om de periode voor het indienen van een attestatie de vita door gepensioneerden in het buitenland, te verlengen met een maand. Normaliter heeft deze groep cliënten de gelegenheid om tussen 1 januari en 31 maart aan deze jaarlijkse verplichting te voldoen.

Als gevolg van de Covid-19 crisis zijn (overheids)kantoren wereldwijd namelijk beperkt open wat het opvragen van een attestatie de vita bemoeilijkt. Hoewel het de meeste van onze cliënten wel reeds is gelukt om hun bewijs van in leven zijn in te dienen, hebben enkele gepensioneerden respijt gevraagd vanwege de situatie. Het PFS heeft begrip voor de overmachtssituatie en gunt deze pensioentrekkers in eerste instantie dus respijt tot 30 april 2020, waarna de situatie opnieuw bekeken zal worden. Wij hopen hiermee de doelgroep tegemoet te zijn gekomen en verzoeken u zodra het mogelijk is aan uw jaarlijkse verplichting te voldoen.

De meest gebruikelijke manier om uw attestatie de vita in te dienen is door een duidelijke scan daarvan te maken en die in een email te verzenden naar info@pensioenfondssuriname.org. Uiteraard kan u de scan van dit document ook uploaden op onze website www.pensioenfondssuriname.org.

Het Pensioenfonds Suriname wenst in deze tijd een ieder goede gezondheid toe. Stay Safe!