Bij overlijden van uw partner die reeds pensioen ontving bij het Pensioenfonds Suriname maakt u aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen. Om in aanmerking hiervoor te komen moet er sprake zijn geweest van een huwelijk of concubinaat. In geval van het concubinaat moet u kunnen aantonen dat u tot aan het overlijden minimaal twee jaar met uw partner hebt samengewoond. Het samenwonen moet bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) zijn opgetekend.

Aanvragen verplicht
Het weduwen- of weduwnaarspensioen wordt niet automatisch uitgekeerd. Het moet, net als bij de overige pensioensoorten, worden aangevraagd bij het Pensioenfonds Suriname. Als het pensioen niet wordt aangevraagd zult u het dus ook niet ontvangen.

Hoogte pensioen
Voor de berekening van het weduwen- of weduwnaarspensioen gaat men uit van het ambtenarenpensioen dat uw partner maandelijks kreeg. Het weduwen- of weduwnaarspensioen bedraagt 60% van dit pensioenbedrag.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?
1. Aanvraagformulier
2. Legitimatiebewijs
3. Familieboekje
4. Overlijdensakte
5. Uittreksel uit het bevolkingsregister
6. Bankafschrift/chequeboekje/stortingsbewijs