Met de introductie van de nieuwe bezoldigingsreeks voor ambtenaren in september 2018 vond er een herwaardering van de pensioenen plaats. Pensioenen die gerelateerd waren aan deze bezoldigingsreeks werden als gevolg hiervan aangepast. Het verschil tussen de oude en nieuwe pensioenen werd uitbetaald met terugwerkende kracht en de uitbetaling van deze terugwerking loopt tot en met oktober 2021.Op grond hiervan ontvangen de personen, die in aanmerking kwamen voor de herwaarderings-TWK, deze uitkering in oktober voor de laatste keer.