Het Pensioenfonds Suriname (PFS) is nu ook op Facebook. Al geruime tijd werkt het PFS aan het verbeteren van de communicatie naar de deelnemers en deze nieuwe ontwikkeling is onderdeel daarvan. Wij sporen u dus aan om ons op te zoeken op facebook en volger van de pagina te worden, zodat u onze updates ontvangt en zo op de hoogte blijft.

Op de fb-pagina mogen volgers regelmatig updates verwachten, maar er kan via onze automatische helpdesk ook informatie worden opgevraagd. Via messenger kunnen bezoekers namelijk elk moment van de dag informatie over het Pensioenfonds Suriname opvragen. Door via het menu steeds een onderwerp of vraag te kiezen, wordt de bezoeker begeleid naar de gewenste informatie.

Het PFS wil de facebook-pagina voornamelijk inzetten om de werkende deelnemers van het PFS te bereiken. Het is namelijk gebleken dat veel deelnemers slecht geïnformeerd zijn over hun pensioenzaken. Met name jonge ambtenaren hebben nog te weinig interesse voor hun pensioenstatus, terwijl deze interesse plotseling toeneemt wanneer betrokkenen de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Het PFS wil hier verandering in brengen en ook jonge werknemers steeds beter informeren over hun pensioen.

Hier volgt de link die naar de facebook-pagina van het Pensioenfonds Suriname leidt: https://www.facebook.com/Overheidspensioen/