Gepensioneerden vragen vaak documenten met hun pensioengegevens aan bij het Pensioenfonds Suriname (PFS). Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële overzichten, algemene verklaringen, loonopgaves of pensioenbeschikkingen. Deze stukken kunnen via whatsapp of e-mail of persoonlijk op kantoor worden aangevraagd. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en na betaling van de kosten worden deze stukken dan verstrekt aan de gepensioneerden.

Het tarief per verklaring wordt ingaande 1 mei 2023 aangepast van SRD 1 naar SRD 5. Voor elke verklaring zullen gepensioneerden vanaf de genoemde datum dus SRD 5 betalen.

Tegenwoordig kunnen gepensioneerden echter kosteloos hun pensioenverklaring downloaden via de website van het Pensioenfonds Suriname. Hierbij de link naar het registratieformulier voor deze mogelijkheid: https://pensioenfondssuriname.org/…/Aanvraagformulier…

Na het formulier te hebben uitgeprint, ingevuld en wederom ingediend samen met een kopie van uw ID, krijgt de aanvrager inloggegevens en instructies gemaild. De gepensioneerde kan dan via de website van het PFS inloggen. Binnenkort komt er ook een mobiele applicatie voor deze kosteloze service.