Gepensioneerden met een vreemde nationaliteit moeten elk jaar een nieuw ‘bewijs van in leven zijn’ overleggen. De indieningsperiode breekt binnenkort aan en loopt van 1 januari tot 31 maart. De datum op het document moet in 2022 zijn. Wij verzoeken u erop toe te zien dat u de einddatum niet overschrijdt anders loopt u het risico dat uw pensioen wordt stopgezet.

De meest efficiënte manier om de attestatie de vita in te dienen is door een duidelijke scan ervan te mailen naar het centraal emailadres van het Pensioenfonds Suriname: info@pensioenfondssuriname.org.
Natuurlijk mag u het ook nog steeds op het kantoor van het Pensioenfonds Suriname (laten) bezorgen aan de Hofstede Crull’laan 4. Tegenwoordig is het ook mogelijk dat u een foto van uw attestatie de vita opstuurt naar ons WhatsApp-nummer 597-8930074. Op de foto moet het document weliswaar volledig in beeld en leesbaar zijn.

Wij adviseren u voor uw eigen administratie altijd een kopie van het document te bewaren, zodat die overlegd kan worden als dat nodig blijkt.

Verder willen wij u erop attenderen dat attestaties de vita in sommige landen uitsluitend worden verstrekt op de geboortenaam van de aanvrager. Gehuwde vrouwen worden dus verzocht om ook hun getrouwde naam op het document bij te schrijven. Als betrokkene bij het Pensioenfonds Suriname onder haar gehuwde naam in het systeem voorkomt, kan dit namelijk voor verwarring zorgen.

Lees ook ‘Webapplicatie voor online pensioenoverzichten’: https://www.facebook.com/…/a.23520495…/3439635409656272/