Het nieuwe jaar is aangebroken en daarmee ook de tijd om uw attestatie de vita in te dienen. Op u rust de plicht om – als u niet in Suriname woont – elk jaar tussen 1 januari en 31 maart uw bewijs van in leven zijn aan ons op te sturen. Daarmee voorkomt u dat uw uitkering wordt stopgezet. Om deze onprettige ervaring te voorkomen, benadrukken wij wederom het belang van het inleveren van uw attestatie de vita. U kunt dit mailen naar info@pensioenfondssuriname.org of uploaden via deze website.

In Nederland worden de bewijzen van in leven zijn verstrekt op de geboortenaam, wat bij vrouwen bekend is als de ‘meisjesnaam’. Bij het Pensioenfonds Suriname staan gehuwde vrouwen echter geregistreerd op hun gehuwde naam. U begrijpt dat dit voor enige verwarring kan zorgen en op zijn minst een langere zoektocht in ons systeem. Daarom vragen wij u om bij het opsturen van uw attestatie de vita ook uw gehuwde naam te vermelden. Dat kan simpelweg met een pen worden opgeschreven op uw attestatie de vita. Het maakt ons werk een stuk makkelijker. Wij rekenen op uw medewerking.