Ingevolge de resolutie waarbij de Regering een salarisaanpassing van 8% heeft goedgekeurd met als gevolg een nieuwe loonreeks voor ambtenaren, zijn ook de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren geherwaardeerd.

De 8% loonaanpassing voor ambtenaren betreft het tweede gedeelte van de 25% loonsverhoging die voortvloeit uit afspraken tussen de Regering, het Tripartiet Overleg en het Onderhandelingsorgaan van de overheid. Eerder werd al een loonaanpassing van 17% uitgevoerd waarna een herwaardering volgde die inging op 1 januari 2022.

Op instructie van het ministerie van Financiën en Planning zijn de verder geherwaardeerde pensioenen vanaf de maand september 2022 uitbetaald. De herwaardering geldt ingaande juli 2022, wat betekent dat er ook een TWK uitbetaald is aan mensen die in inkomen vooruit gegaan zijn.

Bij pensionering wordt het pensioen berekend op basis van het gemiddeld loon in de laatste 24 gewerkte maanden. Herwaardering van het pensioen betekent niets anders dan dat het pensioen opnieuw wordt berekend, niet meer op basis van de loonreeks die gold toen de ambtenaar met pensioen ging, maar dan op basis van de nieuwe loonreeks.