Per ingaande 10 augustus 2020 is het Pensioenfonds Suriname verhuisd van de Hofstede Crull’laan no. 44bn naar de Hofstede Crull’laan no. 4, hoek Mauriciusstraat (nabij de Cornelis Jongbawstraat). In ons nieuw gebouw kunnen wij u onder betere omstandigheden van dienst zijn. Wij zijn nog op hetzelfde telefoonnummer bereikbaar.