Personen met een andere nationaliteit dan de Surinaamse, die een pensioen van het Pensioenfonds Suriname genieten, dienen elk jaar voor 31 maart een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) in te dienen bij het Pensioenfonds Suriname. Dit document is cruciaal voor het fonds om de uitkering aan betrokkenen te kunnen verrichten. Het ontbreken van dit document zal uiteindelijk resulteren in het stopzetten van de pensioenuitkering, aangezien het Pensioenfonds geen garantie heeft dat betrokkene nog in leven is. Daarom worden betrokkenen die hun attestatie de vita over het jaar 2017 nog niet hebben ingediend, opgeroepen dit alsnog op te sturen naar het Pensioenfonds Suriname aan de Hofstede Crull’laan no.44 beneden. Fax : (597) 473345 Emailadres : info@pensioenfondssuriname.org