Het Pensioenfonds Suriname (PFS) beheert niet alleen het pensioen van alle ambtenaren, maar
ook dat van het personeel van een aantal andere overheidsinstanties. Wordt uw pensioen ook
door het Pensioenfonds Suriname beheerd?
Het is belangrijk dat u weet bij welk pensioenfonds uw werkgever is aangesloten, zodat u weet
waar u terecht moet voor informatie. Dit is ook belangrijk bij een eventuele wisseling van
werkgever. U dient te weten als uw pensioen na de wisseling op dezelfde manier berekend zal
worden of niet.
Als uw vorige werkgever bijvoorbeeld bij het PFS is aangesloten, maar uw huidige niet, dan
weet u dan dat de dienstjaren die u nu opbouwt niet opgeteld zullen worden voor uw pensioen
bij het PFS. Vraag daarom altijd bij welk pensioenfonds uw pensioen wordt gestort.
Als u op de volgende link klikt, ziet u de volledige lijst van overheidsorganisaties, die
aangesloten zijn bij het PFS:

1. Het Bureau voor de Staatsschuld
2. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo
3. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek
4. De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS)
5. Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS)
6. Het EFS College COVAB
7. De Stichting Nazorg Dienstplichtigen en ex-militairen
8 Stichting Jeugdtandverzorging Suriname (JTV)
9. Maritieme Autoriteit Suriname (MAS)
10. Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus)
11 Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD)
12. Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS)
13. De Nationale Loterij Suriname
14. Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI)
15. 's Lands Hospitaal
16. Nationaal Vervoer Bedrijf NV (NVB)
17. De stichting Polytechnic College Suriname (PTC)
18. Stichting Volkshuisvesting Suriname
19. Telesur
20. Mungra Medisch Centrum
21. Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling
22. Stichting Staatsziekenfonds
23. De Stichting Planbureau Suriname
24. Het Waarborgfonds Motorverkeer
25. De Wegenautoriteit Suriname (WAS)
26. N.V. Luchthavenbeheer
27. Surpost
28. Regionale Gezondheidsdienst Suriname (RGD)
29. Stichting Viskeuringsinstituut
30. Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS)
31. Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS)
32. Stichting De Vrije School
33. MI-GLIS