Personen die op arbeidsovereenkomst werken binnen de ambtenarij of binnen een parastataal bedrijf dat is aangesloten bij het Pensioenfonds Suriname, mogen ook opteren voor pensioen. Dit is vastgelegd in het Staatsbesluit van 15 maart 2016 dat de inhouding regelt van spaarpremie voor personen die als arbeidscontractant werken bij de overheid of een tijdelijke aanstelling hebben. Met dit staatsbesluit wordt het mogelijk dat elke landsdienaar in Suriname zijn pensioen veilig stelt. Het Staatsbesluit van 2016 regelt verder ook dat personen die niet de Surinaamse nationaliteit hebben, maar wel op basis van een contract werkzaam zijn, pensioenpremie storten.

Het Staatsbesluit en de werking ervan zijn onvoldoende bekend bij de ambtenarij en de parastatale bedrijven, die aangesloten zijn bij het Pensioenfonds Suriname. Zo weten landsdienaren met een contract niet waar ze terecht moeten voor hun pensioen. 

Met aanname van de Sociale Wetten in Suriname in 2014, waaronder de Wet Algemeen Pensioen 2014, is er een verplichte algemene pensioenregeling opgenomen. Het doel is om elke deelnemer te voorzien van een basispensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De overheid heeft daarbij ook de mogelijkheid gecreëerd om op de salarissen van landsdienaren die op een arbeidsovereenkomst in dienst van het land zijn, spaarpremie in te houden. Hiermee heeft de overheid de eerste stap gezet in deze kwestie. Bij de volgende moet overwogen worden om deze spaarpremie aan te duiden als pensioenpremie.