In principe ontvangt u een pensioen nadat u op 60-jarige leeftijd gestopt bent met werken. Het kan echter ook voorkomen dat u vanwege omstandigheden buiten uw invloedsfeer om genoodzaakt bent vervroegd uit dienst te treden. Een reden daarvoor kan zijn vanwege invaliditeit. In dat geval maakt u aanspraak op invaliditeitspensioen.

Als ambtenaar heeft u recht op invaliditeitspensioen wanneer u wordt ontslagen bij beschikking wegens ziekte of gebreken die u blijvend ongeschikt hebben gemaakt voor uw functie. Mocht u door de arts die aan het Pensioenfonds Suriname verbonden is, worden afgekeurd voor de dienst, dan komt u ongeacht uw leeftijd en ongeacht het aantal dienstjaren in aanmerking voor invaliditeitspensioen.

Het Invaliditeitspensioen wordt op dezelfde manier berekend als het Ouderdomspensioen, met als verschil dat het Invaliditeitspensioen een aanvulling ondergaat. De aanvulling op het Invaliditeitspensioen hangt af van uw invaliditeitsgraad.

De aanvulling wordt berekend over de periode vanaf de datum van toekenning van het Invaliditeitspensioen tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar. De invaliditeitsgraad wordt vastgesteld door de arts die verbonden is aan het Pensioenfonds Suriname.