Het pensioen is uw inkomen, nadat u op 60-jarige leeftijd gestopt bent met werken. Voor ambtenaren is er een verplichte wettelijke pensioenregeling die wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Suriname. Maar wat gebeurt er met uw pensioen als u komt te overlijden?

Niet alleen de partner, maar ook de minderjarige (erkende) kinderen maken aanspraak op een uitkering. Dit heet het Wezenpensioen. Dit pensioen wordt uitgekeerd zowel bij actieve ambtenaren, bij gepensioneerden als ook bij gewezen ambtenaren die de dienst voor hun zestigste hebben verlaten.

Bij het berekenen van wezenpensioen wordt er een onderscheid gemaakt tussen halve en hele wezen. Indien er na het overlijden van de gepensioneerde ambtenaar nog een ouder in leven is, die aanspraak maakt op het weduwen- of weduwnaarspensioen dan is er sprake van een halve wees. Zijn er helemaal geen ouders meer in leven, die aanspraak maken op het weduwen- of weduwnaarspensioen dan is er sprake van een volle wees.

Het wezenpensioen wordt afgeleid van het weduwen-/ weduwnaarspensioen. De halve wees maakt aanspraak op 16,6 procent van het weduwen- of weduwnaarspensioen, terwijl de volle wees 33,3 procent ontvangt. Het Wezenpensioen eindigt als de wees de 21-jarige leeftijd heeft bereikt of in het huwelijk treedt.

Klikt u op de onderstaande link om na te gaan hoe u het wezenpensioen kunt aanvragen en wat u allemaal nodig hebt: https://pensioenfondssuriname.org/pensioen-aanvragen/…