Ouderdomspensioen

Het Ouderdomspensioen (ook wel Ambtenarenpensioen genoemd) is uw inkomen nadat u bent gestopt met werken.

U heeft recht op Ouderdomspensioen als u op het moment van uw ontslag:

  • een vaste aanstelling heeft of onder een arbeidscontract valt
  • de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt

Wilt u Ouderdomspensioen aanvragen? Klik dan hier

Wilt u weten hoeveel pensioen u straks ontvangt? 

U berekent het eenvoudig met onze handige pensioenpllanner.  U ziet dan in een oogopslag hoeveel pensioen u straks krijgt.

Hoe wordt mijn pensioen berekend?

De hoogte van uw pensioen wordt als volgt berekend:

(Aantal pensioengeldige dienstjaren x 2)% x gemiddeld salaris van de laatste 24 maanden = maandelijks pensioenbedrag. We leggen het u graag uit met een voorbeeld.

Rekenvoorbeeld bekijken

De heer Pisas wordt op 30 december 2019 60 jaar. Zijn pensioen gaat dan in op 1 januari 2020. Op die datum heeft hij 20 pensioengeldige dienstjaren vervuld bij de overheid.

Hij ontvangt dan op basis van de regeling die uitgaat van 2% per pensioengeldig dienstjaar: (20×2)%= 40% van ongeveer zijn laatstverdiende salaris.

Bij de berekening van zijn pensioen wordt gewerkt met het gemiddelde salaris van de afgelopen 24 maanden. De heer Pisas verdiende in het jaar 2018 (januari – december) Srd. 21.804,00 en in 2019 (januari – december) Srd. 21.996,00.

Dan is zijn gemiddelde salaris (middelsom) over de afgelopen 24 maanden:

(21.804,00 + 21.996,00) / 2 = Srd. 21.900,00

Bruto pensioen per jaar en per maand

Het bruto pensioen per jaar wordt dan 40% van zijn gemiddelde salaris over de afgelopen 24 maanden: Srd. 21.900,00 x 0,40 (40%) = Srd. 8.760,00 (Bruto)

De heer Pisas berekent zijn bruto maandsalaris door het bruto pensioen per jaar eenvoudigweg door 12 te delen. Hij ontvangt dus (Srd. 8.760 / 12 =) 730 Srd. bruto per maand

Wat als u voor uw 60ste stopt met werken?

Heeft u een vaste aanstelling en wilt u stoppen met werken vóórdat u de pensioenleeftijd van 60 jaar heeft bereikt? Dat kan. U komt dan in aanmerking voor Uitgesteld pensioen. Dit houdt in dat u – zodra u de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt – recht krijgt op Ouderdomspensioen. U kunt dus niet voor uw 60ste op pensioeninkomen rekenen voor uzelf. Dat ontvangt u pas vanaf uw 60ste.

Overlijdt u vóór uw 60ste en was u gestopt met werken? Dan hebben uw nabestaanden wel recht op een direct ingaand Weduwen-/ Weduwnaars- en of Wezenpensioen. Lees hier meer over het Weduwen-/ Weduwnaarspensioen en het Wezenpensioen.

PENSIOENSOORTEN

Delen op social media