Laatste nieuws

Herwaardering wordt vanaf deze maand uitbetaald

Naar aanleiding van de nieuwe loonreeks voor ambtenaren, zullen ook de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren worden geherwaardeerd. Het Pensioenfonds Suriname wordt overspoeld met telefoontjes, mailtjes en WhatsApp-berichten met de vraag wanneer het nieuw pensioen...

Lees meer

Partnerregistratie voor gepensioneerden in concubinaat

Ingevolge het Besluit herschrijven gerechtigden op weduwenpensioen in de zin van de Ambtenarenpensioenwet 1972 (S.B. 2015 no. 39), aangaande het weduwen-/weduwnaarspensioen van in concubinaat levende landsdienaren is het Pensioenfonds Suriname gehouden de partners van...

Lees meer

Periode indiening attestatie de vita nabij

Gepensioneerden, die buiten Suriname wonen, moeten elk jaar een nieuw ‘bewijs van in leven zijn’ overleggen. De indieningsperiode breekt binnenkort aan en loopt van 1 januari tot 31 maart. De datum op het document moet in 2022 zijn. Wij verzoeken u erop toe te zien...

Lees meer

Geen herwaarderings-TWK meer

Ons hebben veel berichten en telefoontjes van gepensioneerden bereikt over een mindering in het pensioen deze maand. Het Pensioenfonds Suriname brengt u hierbij in herinnering dat er vorige maand reeds melding is gemaakt van de stopzetting van de in termijnen...

Lees meer

Webapplicatie voor online pensioenoverzichten

Een belangrijke doelstelling van het Pensioenfonds Suriname is dat wij de dienstverlening naar onze cliënten steeds verder professionaliseren. Mede met het oog op de huidige covid-19 situatie hebben wij onze digitale...

Lees meer

Oktober laatste uitkering herwaarderings-TWK

Met de introductie van de nieuwe bezoldigingsreeks voor ambtenaren in september 2018 vond er een herwaardering van de pensioenen plaats. Pensioenen die gerelateerd waren aan deze bezoldigingsreeks werden als gevolg hiervan aangepast. Het verschil tussen de oude en...

Lees meer

Machtiging van derden

Een voorwaarde om uw pensioen te kunnen ontvangen is dat u over een bankrekening in Suriname beschikt. In voorkomende gevallen is men niet in staat aan deze voorwaarde te voldoen. De redenen hiertoe kunnen variëren. Het Pensioenfonds Suriname biedt in dergelijke...

Lees meer

Ik heb mijn pensioen laat aangevraagd, krijg ik TWK?

Het komt wel eens voor dat het pensioen laat wordt aangevraagd, veelal in gevallen waarbij personen eerder dan hun pensionering uit de dienst zijn getreden. Er is dan sprake van Uitgesteld Pensioen. De groep gepensioneerden die in deze categorie valt, maakt pas...

Lees meer

Het Pensioenfonds Suriname nu ook op WhatsApp

Als u het nog niet wist, dan weet u het nu wel. Het Pensioenfonds Suriname (PFS) is tegenwoordig ook via WhatsApp bereikbaar. Slaat u ons nummer (597-8930074) dus maar op in uw contactenlijst en stuurt u ons een bericht zodra dat nodig is. Wij reageren dan zo snel als...

Lees meer

Attestatie de vita

Zoals gebruikelijk moeten gepensioneerden met een buitenlandse nationaliteit, jaarlijks een attestatie de vita oftewel een ‘bewijs van in leven zijn’ indienen. Dit geldt ook voor personen die een pensioenaanvraag hebben lopen. De periode voor indiening is elk jaar...

Lees meer