Laatste nieuws

Het Pensioenfonds Suriname nu ook op WhatsApp

Het Pensioenfonds Suriname (PFS) nu nóg makkelijker bereikbaar. Tegenwoordig is het fonds namelijk ook via WhatsApp bereikbaar en wel op 597-8930074. Slaat u ons nummer dus maar op in uw contactenlijst. U mag ons dus appen wanneer u gewoon even snel iets wil vragen,...

Lees meer

MEDEDELING

Hieronder volgt een mededeling aan alle gepensioneerden van het Pensioenfonds Suriname, die buiten Suriname wonen: De directie van het Pensioenfonds Suriname (PFS) heeft besloten om de periode voor het indienen van een attestatie de vita door gepensioneerden in het...

Lees meer

Weduwenpensioen niet automatisch, aanvragen verplicht

Mocht een ambtenaar komen te overlijden, dan is diens partner verzekerd van een pensioen. Het maakt dan niet uit als de ambtenaar op het moment van overlijden nog in actieve dienst was, gepensioneerd was of de dienst reeds had verlaten zonder de pensioengerechtigde...

Lees meer

Pensioenfonds Suriname op facebook

Het Pensioenfonds Suriname (PFS) is nu ook op Facebook. Al geruime tijd werkt het PFS aan het verbeteren van de communicatie naar de deelnemers en deze nieuwe ontwikkeling is onderdeel daarvan. Wij sporen u dus aan om ons op te zoeken op facebook en volger van de...

Lees meer

Stuur uw attestatie de vita op tijd

Het nieuwe jaar is aangebroken en daarmee ook de tijd om uw attestatie de vita in te dienen. Op u rust de plicht om – als u niet in Suriname woont - elk jaar tussen 1 januari en 31 maart uw bewijs van in leven zijn aan ons op te sturen. Daarmee voorkomt u dat uw...

Lees meer

Bereken uw eigen pensioen

Ambtenaren en alle andere deelnemers van het Pensioenfonds Suriname (PFS) kunnen nu zelf berekenen wat hun pensioen zal zijn. Op de website van het PFS is er namelijk sinds kort een pensioencalculator geplaatst. Zo kunnen deelnemers nu op basis van het aantal...

Lees meer

Pensioenregeling nu bereikbaar voor elke landsdienaar

Personen die op arbeidsovereenkomst werken binnen de ambtenarij of binnen een parastataal bedrijf dat is aangesloten bij het Pensioenfonds Suriname, mogen ook opteren voor pensioen. Dit is vastgelegd in het Staatsbesluit van 15 maart 2016 dat de inhouding regelt van...

Lees meer

Attestatie de vita

Personen met een andere nationaliteit dan de Surinaamse, die een pensioen van het Pensioenfonds Suriname genieten, dienen elk jaar voor 31 maart een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) in te dienen bij het Pensioenfonds Suriname. Dit document is cruciaal...

Lees meer