Laatste nieuws

Pensioenverklaringen nu ook via mobiele app

Het Pensioenfonds Suriname (PFS) streeft er naar zijn cliënten zo dienstbaar mogelijk te zijn. In dat kader biedt het fonds reeds geruime tijd de mogelijkheid aan gepensioneerden om overzichten van gestorte pensioenen online te bekijken. Cliënten die hiervan gebruik...

Lees meer

Koopkrachtversterking gepensioneerden vanaf juni

Aan gepensioneerden uit overheidsdienst zal de overheid via het Pensioenfonds Suriname zes maanden lang een koopkrachtversterking uitbetalen. Deze koopkrachtversterking zal voor het eerst in de maand juni 2023 worden uitbetaald en zal SRD 1800 bedragen. Op dit bedrag...

Lees meer

Tarief-aanpassing pensioendocumenten

Gepensioneerden vragen vaak documenten met hun pensioengegevens aan bij het Pensioenfonds Suriname (PFS). Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële overzichten, algemene verklaringen, loonopgaves of pensioenbeschikkingen. Deze stukken kunnen via whatsapp of e-mail of...

Lees meer

Periode indienen Attestatie de vita om de bocht

Het jaar zit er bijna op. Dat betekent dat ook de periode voor het indienen van het bewijs van ‘in leven zijn’ zo zoetjes aan aanbreekt. Zoals gebruikelijk moeten gepensioneerden die in het bezit zijn van een vreemde nationaliteit, ook het komend jaar een nieuw bewijs...

Lees meer

Eigen rekening opgeven voor ontvangen pensioen

U bent voornemens een pensioenaanvraag in te dienen om binnenkort uw pensioen te ontvangen. Het is bij het indienen van de aanvraag van belang het Pensioenfonds Suriname te voorzien van een bankrekeningnummer bij een lokale bankinstelling waarop uw pensioenuitkering...

Lees meer

Verdere herwaardering pensioenen ingegaan

Ingevolge de resolutie waarbij de Regering een salarisaanpassing van 8% heeft goedgekeurd met als gevolg een nieuwe loonreeks voor ambtenaren, zijn ook de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren geherwaardeerd. De 8% loonaanpassing voor ambtenaren betreft het tweede...

Lees meer

Wezenpensioen

Het pensioen is uw inkomen, nadat u op 60-jarige leeftijd gestopt bent met werken. Voor ambtenaren is er een verplichte wettelijke pensioenregeling die wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Suriname. Maar wat gebeurt er met uw pensioen als u komt te overlijden? Niet...

Lees meer

Invaliditeitspensioen

In principe ontvangt u een pensioen nadat u op 60-jarige leeftijd gestopt bent met werken. Het kan echter ook voorkomen dat u vanwege omstandigheden buiten uw invloedsfeer om genoodzaakt bent vervroegd uit dienst te treden. Een reden daarvoor kan zijn vanwege...

Lees meer

Wezenpensioen

Het pensioen is uw inkomen, nadat u op 60-jarige leeftijd gestopt bent met werken. Voor ambtenaren is er een verplichte wettelijke pensioenregeling die wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Suriname. Maar wat gebeurt er met uw pensioen als u komt te overlijden? Niet...

Lees meer