Laatste nieuws

Invaliditeitspensioen

In principe ontvangt u een pensioen nadat u op 60-jarige leeftijd gestopt bent met werken. Het kan echter ook voorkomen dat u vanwege omstandigheden buiten uw invloedsfeer om genoodzaakt bent vervroegd uit dienst te treden. Een reden daarvoor kan zijn vanwege...

Lees meer

Wezenpensioen

Het pensioen is uw inkomen, nadat u op 60-jarige leeftijd gestopt bent met werken. Voor ambtenaren is er een verplichte wettelijke pensioenregeling die wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Suriname. Maar wat gebeurt er met uw pensioen als u komt te overlijden? Niet...

Lees meer

Pensioenverklaringen nu online te bezichtigen

Voor het bemachtigen van een financiële verklaring van uw pensioen hoeft u niet meer uit huis. U kunt dit nu op elk moment van de dag vanuit uw luie stoel en ook nog kosteloos op de website van het Pensioenfonds Suriname downloaden. Hiervoor dient u zich weliswaar...

Lees meer

Pensioenverklaringen nu online te bezichtigen

Voor het bemachtigen van een financiële verklaring van uw pensioen hoeft u niet meer uit huis. U kunt dit nu op elk moment van de dag vanuit uw luie stoel en ook nog kosteloos op de website van het Pensioenfonds Suriname downloaden. Hiervoor dient u zich weliswaar...

Lees meer

Herwaardering wordt vanaf deze maand uitbetaald

Naar aanleiding van de nieuwe loonreeks voor ambtenaren, zullen ook de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren worden geherwaardeerd. Het Pensioenfonds Suriname wordt overspoeld met telefoontjes, mailtjes en WhatsApp-berichten met de vraag wanneer het nieuw pensioen...

Lees meer

Partnerregistratie voor gepensioneerden in concubinaat

Ingevolge het Besluit herschrijven gerechtigden op weduwenpensioen in de zin van de Ambtenarenpensioenwet 1972 (S.B. 2015 no. 39), aangaande het weduwen-/weduwnaarspensioen van in concubinaat levende landsdienaren is het Pensioenfonds Suriname gehouden de partners van...

Lees meer

Periode indiening attestatie de vita nabij

Gepensioneerden, die buiten Suriname wonen, moeten elk jaar een nieuw ‘bewijs van in leven zijn’ overleggen. De indieningsperiode breekt binnenkort aan en loopt van 1 januari tot 31 maart. De datum op het document moet in 2022 zijn. Wij verzoeken u erop toe te zien...

Lees meer

Geen herwaarderings-TWK meer

Ons hebben veel berichten en telefoontjes van gepensioneerden bereikt over een mindering in het pensioen deze maand. Het Pensioenfonds Suriname brengt u hierbij in herinnering dat er vorige maand reeds melding is gemaakt van de stopzetting van de in termijnen...

Lees meer

Webapplicatie voor online pensioenoverzichten

Een belangrijke doelstelling van het Pensioenfonds Suriname is dat wij de dienstverlening naar onze cliënten steeds verder professionaliseren. Mede met het oog op de huidige covid-19 situatie hebben wij onze digitale...

Lees meer

Oktober laatste uitkering herwaarderings-TWK

Met de introductie van de nieuwe bezoldigingsreeks voor ambtenaren in september 2018 vond er een herwaardering van de pensioenen plaats. Pensioenen die gerelateerd waren aan deze bezoldigingsreeks werden als gevolg hiervan aangepast. Het verschil tussen de oude en...

Lees meer