Weduwen-/Weduwnaarspensioen

Het Weduwen-/ Weduwnaarspensioen is voor uw partner als u komt te overlijden. Uw partner komt hiervoor in aanmerking als u ten tijde van het overlijden:

 • in actieve dienst bent
 • met Ouderdomspensioen of Vervroegd pensioen bent gegaan
 • aanspraak maakt op Uitgesteld pensioen

Om in aanmerking te komen voor Weduwen- of Weduwnaarspensioen moet er wel sprake zijn van een huwelijk. Ook concubines kunnen in aanmerking komen voor dit pensioen. Ze moeten dan wel kunnen aantonen dat ze tot aan het overlijden minimaal twee jaar met hun partner hebben samengewoond.

Aanvragen Weduwen- of Weduwnaarspensioen

Lees hier hoe u na overlijden van uw partner Weduwen- of Weduwnaarspensioen kunt aanvragen.

Hoogte weduwen/weduwnaarspensioen bij overlijden in actieve dienst

Voor de berekening van het Weduwen- of Weduwnaarspensioen wordt eerst het Ouderdomspensioen berekend dat de overledene zou hebben ontvangen bij het bereiken van het 60ste levensjaar. Dit Ouderdomspensioen bestaat uit het aantal voltooide dienstjaren + het aantal nog te vervullen dienstjaren tot de leeftijd van 60 zou zijn bereikt. Het Weduwen- of Weduwnaarspensioen bedraagt 60% van dit Ouderdomspensioen. 

Klik hier voor een voorbeeldberekening

 Stel dat een ambtenaar (geboren is op 31 maart 1978)  en met een bewezen diensttijd van 4 jaar en 9 maanden op 1 januari 2003 is overlijden. Deze ambtenaar liet een vrouw (weduwe) en drie kinderen (wezen)  achter. In het jaar 2038 zou deze ambtenaar de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.

 

 • Het gemiddelde jaarsalaris van de overlden ambtenaar bedroeg Srd. 15.000,00 (het Weduwenpensioen wordt afgeleid van het Ambtenarenpensioen)
 • De werkelijk vervulde diensttijd is 4 jaar + 9 maanden: hier wordt doorgeteld tot het eind van de maand waarin de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar zou hebben bereikt. Op 31 maart 2038, de maand waarin deze 60 jaar zou worden, zou de ambtenaar 40 dienstjaren kunnen hebben opgebouwd
 • 35 jaar – (4 jaar + 9 maanden) = 30 jaar + 3 maanden onvoltooide diensttijd;
 • Het maximum aantal dienstjaren waarover iemand pensioen kan ontvangen is 35 (35 x 2% = 70%)

 

 • Het Ambtenarenpensioen bedraagt 70% van Srd. 15.000,00 = Srd. 10.500,00 per jaar en bruto Srd. 875,00 per maand
 • Het Weduwenpensioen is 60% van Srd. 10.500,00 = Srd. 6.300,00 per jaar en bruto Srd. 525,00 per maand
 • Het Wezenpensioen; de wezen krijgen elk één zesde (1/6) van het pensioen van de moeder, is dan gelijk aan drie zesde (3/6)van Srd. 6.300,00 = Srd. 3.150,00 per jaar of bruto Srd. 262.50 per maand

 

 • Bij hertrouwen van de weduwe zal het pensioen herberekend worden, maar dan aan de hand van 4 jaar + 9 maanden

 

Stel dat de ambtenaar slechts twee wezen heeft en geen weduwe, dan zou deze berekening als volgt worden vastgesteld:

 • Weduwenpensioen 60% van Srd. 10.500,00 = Srd. 6.300,00
 • Voor elk van de wezen  twee zesde (2/6)van het Weduwenpensioen, dus gelijk aan vier zesde (4/6) x Srd. 6.300,00 = Srd. 4.200,00 per jaar of bruto Srd. 350,00 per maand per wees.

PENSIOENSOORTEN

Delen op social media