Gepensioneerden die buiten Suriname wonen, moeten elk jaar een nieuw bewijs van ‘in leven zijn’ overleggen. Dit bewijs, ook wel een attestatie de vita genoemd, moet worden ingediend tussen 1 januari en 31 maart. Wij verzoeken u deze periode goed in de gaten te houden en het bewijs niet later, maar ook niet eerder dan de aangegeven periode in te dienen.

Wij benadrukken hierbij dat de datum op het document ook binnen de aangegeven periode moet vallen. De attestatie de vita moet dus ook tussen 1 januari en 31 maart van het nieuwe jaar zijn opgehaald. Door zich aan deze richtlijnen te houden voorkomt u dat uw uitkering wordt stopgezet.

U mag het document indienen door een goed leesbare scan of foto hiervan te mailen naar het centraal emailadres van het Pensioenfonds Suriname: info@pensioenfondssuriname.org. U bent echter ook vrij om een kopie van het document bij het kantoor te (laten) bezorgen aan de Hofstede Crull’laan 4 te Paramaribo. Een andere mogelijkheid is dat u het document upload via onze website www.pensioenfondssuriname.org.

Verder willen wij u erop attenderen dat attestaties de vita in sommige landen uitsluitend worden verstrekt op de geboortenaam. Bij gehuwde vrouwen kan dit echter voor enige verwarring zorgen als die bij ons geregistreerd zijn met hun getrouwde naam. Het Pensioenfonds Suriname adviseert vrouwen daarom hun getrouwde naam altijd op de attestatie de vita bij te schrijven.

Het is verstandig om voor uzelf eerst een kopie te maken van het document, alvorens die bij ons in te dienen.