Het einde van het jaar breekt aan en zo ook ligt de periode voor het indienen van de attestatie de vita om de hoek. Zoals gebruikelijk moeten personen met een vreemde nationaliteit die een pensioen ontvangen van het Pensioenfonds Suriname (PFS) elk jaar een nieuw exemplaar van dit document indienen.

De indieningsperiode loopt jaarlijks van 1 januari tot en met 31 maart. Wij doen op u het beroep deze periode goed in de gaten te houden en het bewijs niet later, maar ook niet eerder dan de aangegeven periode in te dienen. Wij benadrukken hierbij dat de datum op het document ook binnen de aangegeven periode moet vallen. De attestatie de vita moet dus ook tussen 1 januari en 31 maart van het nieuwe jaar zijn opgehaald. Door zich aan deze richtlijnen te houden voorkomt u dat uw uitkering onnodig wordt geblokkeerd.

U mag het document indienen door een goed leesbare scan of foto hiervan te mailen naar het centraal emailadres van het Pensioenfonds Suriname: info@pensioenfondssuriname.org. of een scan of duidelijke foto ervan te sturen via Whatsapp op het nummer 597 8930074. Een andere mogelijkheid is dat u het document in pdf-versie upload via onze website https://pensioenfondssuriname.org/aanvraagformulieren…/ U mag het uiteraard ook persoonlijk (laten) afgeven op ons kantoor aan de Hofstede Crull’laan 4, hoek Mauriciusstraat.

Verder willen wij u erop attenderen dat attestaties de vita in sommige landen uitsluitend worden verstrekt op de geboortenaam. Bij gehuwde vrouwen kan dit voor enige verwarring zorgen als die bij ons geregistreerd zijn met hun getrouwde naam. Het Pensioenfonds Suriname adviseert vrouwen daarom hun getrouwde naam altijd op de attestatie de vita bij te schrijven.Het is verstandig om voor uzelf eerst een kopie te maken van het document, alvorens die bij ons in te dienen.

Het einde van het jaar breekt aan en zo ook ligt de periode voor het indienen van de attestatie de vita om de hoek. Zoals gebruikelijk moeten personen met een vreemde nationaliteit die een pensioen ontvangen van het Pensioenfonds Suriname (PFS) elk jaar een nieuw exemplaar van dit document indienen.