De noodsituatie in verband met de Covid-19-crisis dwingt het Pensioenfonds Suriname om de dienstverlening verder aan te passen.

Wij raden cliënten thans af om een persoonlijk bezoek te brengen aan het kantoor van het Pensioenfonds Suriname. Indien een bezoek toch hoognodig is, verzoeken wij u mond- en neusbedekking op te zetten. Maakt u zo veel als mogelijk gebruik van de telefoon of ons mailadres of WhatsApp om informatie in te winnen of aanvragen indienen bij het fonds. Aanvraagformulieren mogen via de website worden gedownload en via de mail of WhatsApp worden ingediend. Van de stukken moeten weliswaar duidelijke foto’s worden gemaakt bij het indienen.

Wij adviseren u een duidelijke foto van uw identiteitsbewijs te maken en in uw telefoon te bewaren, zodat u die bij het indienen van verzoeken makkelijk kan opsturen.
Onze openingstijden zijn voorlopig van maandag tot en met vrijdag tussen halfacht ‘smorgens en twaalf uur ‘smiddags.

Contactgegevens:
E-mail: info@pensioenfondssuriname.org
Whatsapp: 8930074
Telefoon: 471678
Website: www.pensioenfondssuriname.org
Facebook: https://www.facebook.com/Overheidspensioen/

#BlijfThuis #FightCovid #PensioenfondsSuriname