Ons hebben veel berichten en telefoontjes van gepensioneerden bereikt over een mindering in het pensioen deze maand. Het Pensioenfonds Suriname brengt u hierbij in herinnering dat er vorige maand reeds melding is gemaakt van de stopzetting van de in termijnen uitbetaalde TWK.

Met de introductie van de nieuwe bezoldigingsreeks voor ambtenaren in september 2018 vond er een herwaardering van de pensioenen plaats. Pensioenen die gerelateerd zijn aan deze bezoldigingsreeks werden als gevolg hiervan aangepast. Het verschil tussen de oude en nieuwe pensioenen werd met terugwerkende kracht (TWK) uitbetaald en die uitbetaling geschiedde in termijnen. De laatste TWK is in oktober 2021 uitgekeerd, waardoor gepensioneerden dit in november niet meer hebben gezien.