Naar aanleiding van de nieuwe loonreeks voor ambtenaren, zullen ook de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren worden geherwaardeerd. Het Pensioenfonds Suriname wordt overspoeld met telefoontjes, mailtjes en WhatsApp-berichten met de vraag wanneer het nieuw pensioen zal worden uitbetaald. Op instructie van het ministerie van Financiën en Planning zullen de nieuwe pensioenen vanaf de maand april 2022 worden uitbetaald.

Bij pensionering wordt het pensioen berekend op basis van het gemiddeld loon in de laatste 24 gewerkte maanden. Herwaardering van het pensioen betekent niets anders dan dat het pensioen opnieuw wordt berekend, maar dan niet meer op basis van de loonreeks die gold toen de ambtenaar met pensioen ging, maar dan op basis van de nieuwe loonreeks.

Zoals bekend keert de overheid sinds juni 2021 een Ondersteuningstoelage van SRD 750 uit aan gepensioneerden en sinds september 2021 ook een toelage Koopkrachtversterking van SRD 590. Deze toelages staan helemaal los van het pensioen, maar werden samen met het pensioen uitbetaald. Deze toelages komen bij de invoering van dit nieuw pensioen in feite te vervallen.

Echter, als blijkt dat bij een gepensioneerde ambtenaar het geherwaardeerd pensioen niet hoger is dan het oud pensioen plus de twee toelages, dan zal aan die persoon niet het geherwardeerd pensioen uitbetaald worden. Op basis van het principe dat niemand in inkomen achteruit mag gaan, zullen bij deze groep mensen de toelages blijven staan. Deze gepensioneerden zullen dus geen wijziging merken in de hoogte van hun netto inkomen.

De herwaardering geldt ingaande januari 2022, wat betekent dat er ook een TWK zal worden uitbetaald aan mensen die in inkomen vooruit zijn gegaan. Deze TWK zal in drie termijnen worden uitbetaald en wel in de maanden april, mei en juni.