Het jaar zit er bijna op. Dat betekent dat ook de periode voor het indienen van het bewijs van ‘in leven zijn’ zo zoetjes aan aanbreekt. Zoals gebruikelijk moeten gepensioneerden die in het bezit zijn van een vreemde nationaliteit, ook het komend jaar een nieuw bewijs van ‘in leven zijn’ overleggen. Dat geldt voor zowel gepensioneerden die wonen in Suriname als gepensioneerden die in het buitenland wonen.

Dit bewijs, ook wel een attestatie de vita genoemd, moet tussen 1 januari en 31 maart worden ingediend. Wij doen op u het beroep deze periode goed in de gaten te houden en het bewijs niet later, maar ook niet eerder dan de aangegeven periode in te dienen. Wij benadrukken hierbij dat de datum op het document ook binnen de aangegeven periode moet vallen. De attestatie de vita moet dus ook tussen 1 januari en 31 maart van het nieuwe jaar zijn opgehaald. Door zich aan deze richtlijnen te houden voorkomt u dat uw uitkering wordt stopgezet.

U mag het document indienen door een goed leesbare scan of foto hiervan te mailen naar het centraal emailadres van het Pensioenfonds Suriname: info@pensioenfondssuriname.org. Een andere mogelijkheid is dat u het document in pdf-versie upload via onze website https://pensioenfondssuriname.org/aanvraagformulieren-pensioen/#attestatie

Verder willen wij u erop attenderen dat attestaties de vita in sommige landen uitsluitend worden verstrekt op de geboortenaam. Bij gehuwde vrouwen kan dit voor enige verwarring zorgen als die bij ons geregistreerd zijn met hun getrouwde naam. Het Pensioenfonds Suriname adviseert vrouwen daarom hun getrouwde naam altijd op de attestatie de vita bij te schrijven.

Het is verstandig om voor uzelf eerst een kopie te maken van het document, alvorens die bij ons in te dienen.