Uitgesteld Pensioen

U heeft als (ex-)ambtenaar recht op Uitgesteld Pensioen als u een  aantal jaren heeft gewerkt bij een van de overheidsinstellingen die aangesloten is bij het Ambtenarenpensioenfonds Suriname. U ontvangt uw Uitgesteld Pensioen vanaf het moment dat u 60 bent. Het uitgesteld pensioen wordt op dezelfde wijze berekend als het Ambtenaren- of Ouderdomspensioen. Het pensioen wordt berekend over de daadwerkelijk vervulde diensttijd.

Wat als u overlijdt voordat u met pensioen gaat?

Overlijdt u vóór uw 60ste terwijl u recht heeft op uitgesteld pensioen, dan hebben uw nabestaanden recht op een direct ingaand Weduwen-/ Weduwnaars- en of Wezenpensioen.

Uitgesteld pensioen aanvragen

U leest hier hoe u uw uitgesteld pensioen aan kan vragen.

PENSIOENSOORTEN

Delen op social media