Vervroegd Pensioen

U heeft als ambtenaar recht op het Vervroegd pensioen (ook wel Diensttijd pensioen genoemd) als u:

  • minimaal 35 dienstjaren heeft vervuld, én
  • de leeftijd van ten minste 55 jaar heeft bereikt

Zodra u aan deze voorwaarden voldoet kunt u vervroegd pensioen aanvragen

Kiest u niet voor vervroegd pensioen?

Gaat u niet met Vervroegd Pensioen? Dan ontvangt u vanaf uw 60ste Ouderdomspensioen. U maakt dan gebruik van Uitgesteld Pensioen

Gaat u niet met Vervroegd Pensioen en blijft u werken? Houd u er wel  rekening mee dat u over uw extra dienstjaren boven de 35 dienstjaren geen pensioen meer opbouwt binnen het Ambtenaren Pensioenfonds Suriname,

Hoe wordt mijn Vervroegd Pensioen berekend?

Het Vervoegd Pensioen wordt op dezelfde wijze berekend als het Ouderdomspensioen.

(Aantal dienstjaren x 2)% x gemiddeld salaris van de laatste 24 maanden = maandelijks pensioenbedrag

Klik hier voor een voorbeeldberekening

Mevrouw Postida wordt 55 jaar op 30 december 2019 . Zij heeft op dat moment 35 pensioengeldige dienstjaren vervuld bij de overheid. Mevrouw Postida ontvangt dan op basis van de regeling die uitgaat van 2% per pensioengeldig dienstjaar: (35×2)%= 70%.

Bij de berekening van het pensioen wordt gewerkt met het gemiddelde salaris van de afgelopen 24 maanden. Mevrouw Postida verdiende in het jaar 2018 (januari – december) Srd. 21.804,00 en in 2019 (januari – december) Srd. 21.996,00. Dan is haar gemiddelde salaris (middelsom) over de afgelopen 24 maanden: (21.804,00 + 21.996,00) / 2 = Srd. 21.900,00

Bruto pensioen per jaar en per maand

Het bruto pensioen per jaar wordt 70% van zijn gemiddelde salaris over de afgelopen 24 maanden: Srd. 21.900,00 x 0,70 (70%) = Srd. 15.330,00 (brutobedrag)

Mevrouw Postida berekent haar bruto maandsalaris door het bruto pensioen per jaar door 12 te delen. Zij komt zo uit op (Srd. 15.330 / 12 =) 1.277,50 Srd. bruto per maand

PENSIOENSOORTEN

Delen op social media