WEZENPENSIOEN

Wezenpensioen is inkomen voor uw eventuele kinderen als u overlijdt.

Kinderen komen voor Wezenpensioen in aanmerking als hun vader of moeder ambtenaar is en overlijdt:

 • tijdens actieve dienst
 • na pensionering (Ouderdomspensioen of Vervroegd pensioen)
 • terwijl er aanspraak is op Uitgesteld pensioen.

Om in aanmerking te komen voor Wezenpensioen, moet een kind een

 • minderjarig wettig, gewettigde- of erkend kind zijn
 • minderjarig natuurlijk maar niet erkend kind zijn waarvan ten tijde van het overlijden van de ambtenaar krachtens de wet bij rechterlijk vonnis óf door de mannelijke ambtenaar bij authentieke akte onderhoudsplicht was erkend.

Heeft een kind na overlijden geen andere ouder meer? Dan is er sprake van een volle wees.

Is er na overlijden nog een ouder die in aanmerking komt voor Weduwen- of Weduwnaars-pensioen? Dan is er sprake van een halve wees.

Het Wezenpensioen eindigt als een kind de 21-jarige leeftijd bereikt (meerderjarig) of in het huwelijk treedt.

Aanvragen Wezenpensioen

Lees hier hoe u uw na overlijden Wezenpensioen kunt aanvragen.

Hoeveel Wezenpensioen krijgen kinderen?

Het Wezenpensioen wordt afgeleid van het Weduwen-/ Weduwnaarspensioen en bedraagt voor de halve wezen 16,6% van het pensioen van de weduwe of weduwnaar. Voor een volle wees is dit 33,3% van het pensioen van de weduwe of weduwnaar.

Klik hier voor een voorbeeldberekening

Stel dat een ambtenaar geboren op 31 maart 1978 met een bewezen diensttijd van 4 jaar en 9 maanden op 1 januari 2003 is overleden. Deze ambtenaar liet een vrouw (weduwe) en drie kinderen (wezen)  achter. In het jaar 2038 zou deze ambtenaar de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.

 • Het gemiddelde jaarsalaris van de overlden ambtenaar bedroeg Srd. 15.000,00 (het Weduwenpensioen wordt afgeleid van het Ambtenarenpensioen)
 • De werkelijk vervulde diensttijd is 4 jaar + 9 maanden: hier wordt doorgeteld tot het eind van de maand waarin de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar zou hebben bereikt. Op 31 maart 2038, de maand waarin deze 60 jaar zou worden, zou de ambtenaar 40 dienstjaren kunnen hebben opgebouwd
 • 35 jaar – (4 jaar + 9 maanden) = 30 jaar + 3 maanden onvoltooide diensttijd;
 • Het maximum aantal dienstjaren waarover iemand pensioen kan ontvangen is 35 (35 x 2% = 70%)

 • Het Ambtenarenpensioen bedraagt 70% van Srd. 15.000,00 = Srd. 10.500,00 per jaar en bruto Srd. 875,00 per maand
 • Het Weduwenpensioen is 60% van Srd. 10.500,00 = Srd. 6.300,00 per jaar en bruto Srd. 525,00 per maand
 • Het Wezenpensioen; de wezen krijgen elk één zesde (1/6) van het pensioen van de moeder, is dan gelijk aan drie zesde (3/6)van Srd. 6.300,00 = Srd. 3.150,00 per jaar of bruto Srd. 262.50 per maand

 • Bij hertrouwen van de weduwe zal het pensioen herberekend worden, maar dan aan de hand van 4 jaar + 9 maanden

Stel dat de ambtenaar slechts twee wezen heeft en geen weduwe, dan zou deze berekening als volgt worden vastgesteld:

 • Weduwenpensioen 60% van Srd. 10.500,00 = Srd. 6.300,00
 • Voor elk van de wezen  twee zesde (2/6)van het Weduwenpensioen, dus gelijk aan vier zesde (4/6) x Srd. 6.300,00 = Srd. 4.200,00 per jaar of bruto Srd. 350,00 per maand per wees.

Overlijdt de andere ouder van een halve wees en wordt de halve wees een volle wees? Dan wordt het Wezenpensioen verhoogd tot 33,3% van het bedrag waarvan het was afgeleid.

Hertrouwt de weduwe of weduwnaar? Dan wordt het Wezenpensioen verhoogd met het verschil tussen het Weduwen/weduwnaarspensioen vόόr het tweede huwelijk en dat wat het geworden is bij hertrouwen.

Kinderen uit een concubinaatsverhouding

Als er uit een concubinaatsverhouding kinderen worden geboren en die kinderen zijn erkend, dan hebben deze kinderen bij overlijden recht op Wezenpensioen.

Minderjarige kinderen (wezen) die na het ontslag van de ambtenaar geboren en/of gewettigd of erkend zijn hebben géén recht op Wezenpensioen.

Wanneer is er géén recht op wezenpensioen?

Kinderen die geboren zijn nadat de deelnemer is ontslagen of gepensioneerd is, hebben géén recht op wezenpensioen.

PENSIOENSOORTEN

Delen op social media