BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Indieningsperiode attestatie de vita afgesloten

Op gepensioneerden met een vreemde nationaliteit rust de plicht om jaarlijks een attestatie de vita in te dienen bij het Pensioenfonds Suriname. Wij benadrukken dat deze verplichting niet geldt voor gepensioneerden met een Surinaamse nationaliteit. Van dit document...

Lees meer

Vanaf deze maand automatische pensioenverklaring mogelijk

Het Pensioenfonds Suriname (PFS) kondigde in januari een nieuwe onlinedienst aan waarbij gepensioneerden maandelijks digitale pensioenoverzichten via e-mail kunnen ontvangen. Wij delen u hierbij mede dat deze dienst deze maand ingaat. Cliënten die zich hiervoor hebben...

Lees meer

Extra SRD 560 is eenmalige uitkering

Gepensioneerden die in Suriname wonen, hebben deze maand bovenop hun pensioen niet alleen de verhoogde koopkrachtversterking (SRD 1800 + SRD 700) ontvangen, maar ook nog SRD 560 erbij. De SRD 560 is een eenmalige uitkering die de volgende maanden niet meer zal worden...

Lees meer

Periode indiening attestatie de vita om de hoek

Het einde van het jaar breekt aan en zo ook ligt de periode voor het indienen van de attestatie de vita om de hoek. Zoals gebruikelijk moeten personen met een vreemde nationaliteit die een pensioen ontvangen van het Pensioenfonds Suriname (PFS) elk jaar een nieuw...

Lees meer

Deze maand verhoogde koopkrachtversterking

De Overheid heeft besloten om ook in de maand December de koopkrachtversterking aan gepensioneerden uit te betalen. Er komt daarbovenop voor deze maand ook nog SRD 1200 erbij. Deze maand zullen gepensioneerden dus in plaats van SRD 1800 aan koopkrachtversterking, een...

Lees meer

Pensioenverklaringen nu ook via mobiele app

Het Pensioenfonds Suriname (PFS) streeft er naar zijn cliënten zo dienstbaar mogelijk te zijn. In dat kader biedt het fonds reeds geruime tijd de mogelijkheid aan gepensioneerden om overzichten van gestorte pensioenen online te bekijken. Cliënten die hiervan gebruik...

Lees meer

Koopkrachtversterking gepensioneerden vanaf juni

Aan gepensioneerden uit overheidsdienst zal de overheid via het Pensioenfonds Suriname zes maanden lang een koopkrachtversterking uitbetalen. Deze koopkrachtversterking zal voor het eerst in de maand juni 2023 worden uitbetaald en zal SRD 1800 bedragen. Op dit bedrag...

Lees meer

Tarief-aanpassing pensioendocumenten

Gepensioneerden vragen vaak documenten met hun pensioengegevens aan bij het Pensioenfonds Suriname (PFS). Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële overzichten, algemene verklaringen, loonopgaves of pensioenbeschikkingen. Deze stukken kunnen via whatsapp of e-mail of...

Lees meer

Periode indienen Attestatie de vita om de bocht

Het jaar zit er bijna op. Dat betekent dat ook de periode voor het indienen van het bewijs van ‘in leven zijn’ zo zoetjes aan aanbreekt. Zoals gebruikelijk moeten gepensioneerden die in het bezit zijn van een vreemde nationaliteit, ook het komend jaar een nieuw bewijs...

Lees meer