BEREKEN HOEVEEL PENSIOEN U STRAKS KRIJGT

Deze pensioencalculator is bedoeld om u een indicatie te geven van uw te verwachten pensioen. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemiddelde salaris (SRD)


Pensioengeldige diensttijd:


Percentage
Bereken

 

LAATSTE NIEUWS

Machtiging van derden

Een voorwaarde om uw pensioen te kunnen ontvangen is dat u over een bankrekening in Suriname beschikt. In voorkomende gevallen is men niet in staat aan deze voorwaarde te voldoen. De redenen hiertoe kunnen variëren. Het Pensioenfonds Suriname biedt in dergelijke...

Lees meer

Ik heb mijn pensioen laat aangevraagd, krijg ik TWK?

Het komt wel eens voor dat het pensioen laat wordt aangevraagd, veelal in gevallen waarbij personen eerder dan hun pensionering uit de dienst zijn getreden. Er is dan sprake van Uitgesteld Pensioen. De groep gepensioneerden die in deze categorie valt, maakt pas...

Lees meer

Het Pensioenfonds Suriname nu ook op WhatsApp

Als u het nog niet wist, dan weet u het nu wel. Het Pensioenfonds Suriname (PFS) is tegenwoordig ook via WhatsApp bereikbaar. Slaat u ons nummer (597-8930074) dus maar op in uw contactenlijst en stuurt u ons een bericht zodra dat nodig is. Wij reageren dan zo snel als...

Lees meer

Attestatie de vita

Zoals gebruikelijk moeten gepensioneerden met een buitenlandse nationaliteit, jaarlijks een attestatie de vita oftewel een ‘bewijs van in leven zijn’ indienen. Dit geldt ook voor personen die een pensioenaanvraag hebben lopen. De periode voor indiening is elk jaar...

Lees meer

Bekendmaking

Schrikt u niet als u merkt dat het Pensioenfonds Suriname deze maand twee stortingen doet op uw bankrekening in plaats van één, zoals gebruikelijk. Aan het pensioenbedrag, waarop u aanspraak maakt, zal namelijk niets veranderen. Vanwege technische omstandigheden was...

Lees meer

Attestaties de vita 2021 op tijd indienen

Gepensioneerden die buiten Suriname wonen, moeten elk jaar een nieuw bewijs van ‘in leven zijn’ overleggen. Dit bewijs, ook wel een attestatie de vita genoemd, moet worden ingediend tussen 1 januari en 31 maart. Wij verzoeken u deze periode goed in de gaten te houden...

Lees meer

Pensioen ontvangen in het buitenland

U woont in het buitenland en u vraagt zich af als u uw pensioen daar kan ontvangen?Er vinden geen stortingen plaats op rekeningen van buitenlandse bankinstellingen, dus als u in het buitenland woont zult u, indien dat nog niet het geval is, een rekening moeten openen...

Lees meer

Ik ben arbeidsongeschikt, heb ik recht op een uitkering?

Bent u als ambtenaar bij beschikking ontslagen wegens ziekte of een gebrek die u blijvend ongeschikt heeft gemaakt voor uw functie? Dan heeft u recht op invaliditeitspensioen. Vaststelling invaliditeitsgraad Nadat u bent afgekeurd, krijgt u ontslag uit dienst ‘vanwege...

Lees meer

Weduwenpensioen en een nieuwe partner

U ontvangt weduwen-/weduwnaarspensioen omdat uw partner is overleden, maar u heeft nu weer iemand ontmoet en jullie denken aan trouwen. Maar welke gevolgen zal dit hebben voor uw pensioen? Het weduwenpensioen wordt afgeleid van het pensioen dat de ambtenaar zou...

Lees meer

Formulieren Volmacht en Wijziging Bankgegevens op de website

Om uw pensioen te laten storten op de rekening van iemand anders is een gelegaliseerde machtiging noodzakelijk. Weet u niet hoe het eruit moet zien? Geen nood. U kunt voortaan  uw eigen machtiging opmaken aan de hand van het voorbeeld dat wij hebben geplaatst op...

Lees meer